European Institute of cross-border studies

Publikációk

Yearbook 2017 (Cover)

2017
Cross-Border Review. Az Európa Intézet évkönyve (EN)

A 'Cross-Border Review 2017' a CESCI Európa Intézetének negyedik évkönyve. Az évkönyv alapvető kutatási témája a határok jelensége és kérdésköre, valamint és a határok változásának folyamat. Az Évkönyvben megjelent tanulmányok értő és kritikus vitát biztosítanak a a határ menti kérdésekkel kapcsolatos különböző regionális és helyi viszonyrendszerekben. . Évkönyvünk olyan kérdéseket vizsgál meg, mint az európaizálódás; a globalizáció hatásai a határtudomány területén; menekültválság és a határok etikai dimenziója; új határ narratívák kialakítása és formálódása; határon átnyúló bevásárló-turizmus a szocialista Jugoszláviában; Lengyelország nyugati és keleti határainak esettanulmánya; kapcsolódás és diszkonnekció, avagy az EU határpolitikájának hatása a régiókra; migráció és állami politika a háború utáni Mozambikban és az apartheid rendszer utáni Dél-afrikai Köztársaságban; szomszédság kérdése és politikája a határtanulmányokban; uniós makroregionális stratégia és európai területi társulások kérdésköre. A kiadvány ezenkívül tartalmaz egy kommentárt az egymásrautaltságról, valamint két szemlét a határokkal kapcsolatos témákban a közelmúltban megjelent tanulmányokról.

Az Évkönyvet elsősorban a tudományos közösségnek, a földrajz- és a politikatudomány területén tanuló diákoknak és azoknak az olvasóknak ajánljuk, akik érdeklődnek olyan kérdések iránt, mint a regionális politika, a határok, a kerítésekkel megerősített határvonalak, a határok újratermelése, a mentális térképezés, a határok átjárhatósága, valamint a határokon átnyúló együttműködések és interakciók.

A 2017-es Cross-Border Review főszerkesztője James W. Scott (a Regionális és határtudományok professzora, University of Eastern Finland). A kötet angol nyelven jelent meg.

Yearbook 2016 (Cover)

2016
Cross-Border Review. Európa válsága és annak következményei a határokra és az együttműködésre. Az Európa Intézet évkönyve (EN)

A 'Cross-Border Review 2016' a CESCI Európa Intézetének harmadik évkönyve. Az évkönyv alapvető kutatási témája a határok jelensége és kérdésköre, valamint a határon átnyúló együttműködés az európai válság és következményeinek vonatkozásában. Az esettanulmányok kiemelt szerepet kapnak a kiadványban, éleslátó és kritikai vitát biztosítva a határon átnyúló együttműködések előnyeivel és szélesebb körű jelentőségével kapcsolatban, különböző regionális és lokális kontextusokban. Évkönyvünk olyan kérdéseket vizsgál, mint az európaizálódás; a határon átívelő együttműködés jelentősége az Európai Unió kohéziója szempontjából; az uniós politikák felhasználása a nemzetépítés érdekében; az európai szomszédságpolitika, mint határpolitika és a szomszédsági viszonyok alternatív koncepciójára történő felhívás, ahol a befogadás/kirekesztés hagyományos gyakorlatának lebontására van szükség; a turizmus jelentősége a határ potenciális kihasználásában Przemyśl és régiójának regionális fejlesztése szempontjából; az európai határtérségek elemzése a statisztikai adatok és elemzések fényében; a határon átívelő egészségügyi együttműködés mint a regionális/helyi korlátozások enyhítésére szolgáló stratégia; a határmenti áramlások – kereskedelem, bevásárlás, csempészet – Irak és Irán között, és azok hatása Baneh fejlődésére. A kiadvány ezenkívül tartalmaz egy kutatási jelentést az Euborderscapes projektről, egy-egy kommentárt a mindennapos határátlépésről és a Brexitről, valamint két szemlét a határokkal kapcsolatos témákban a közelmúltban megjelent könyvekről.
A 2016-os Cross-Border Review főszerkesztője James W. Scott (a Regionális és határtudományok professzora, University of Eastern Finland). A kötet angol nyelven jelent meg.


2015
Cross-Border Review. Yearbook of the European Institute (EN)

A Cross-Border Review 2015 immár a második kiadás a CESCI Európa Intézetének évkönyveinek sorában. Az Évkönyv fő célja ezúttal is a határok, a határokon átívelő együttműködések és a szomszédok közötti interakciók tudományos feltérképezése és kutatása volt. Az első fejezet három elméleti megközelítésű tanulmányt tartalmaz, melyek kialakítják az Évkönyv teoretikai keretét. Ezek a következő kérdéseket vizsgálják: a szuverenitás és annak metamorfózisa az 1989 utáni világpolitikában; az „elfelejtett határ” Lengyelország és a Kalinyingrádi terület között, mint ez EU-Oroszország szomszédság határtalanítása (de-boundarization) és újrahatárosítása (re-boundarization); valamint a határon átívelő együttműködés az EU külső határain. A folytatásban ezt négy gyakorlati tanulmány követi, melyek a határon átívelő együttműködések különböző formáit elemzik. A gyakorlati tanulmányok a következő témákat dolgozzák fel: az iskolák határon átívelő együttműködésére fordított uniós források összehasonlítása a cseh-lengyel határtérségben; a határon átnyúló együttműködési projektek térbeli hatása a bolgár gazdaságra a 2007 és 2013 közötti időszakban; a nagy metropolisz és kis szomszédai - határon átívelő együttműködés a finn-orosz határon; valamint mentális térképezés, nyelvi képességek és pozíciógenerálás, mint a határon átívelő hatás mutatói. Ezen túlmenően, a Cross-Border Review 2015 tartalmaz két műhelybemutatást, két konferencia-beszámolót és négy könyvajánló szemlét. Az Évkönyvet elsősorban a tudományos közösségnek, a földrajz és politikatudomány területén tanuló diákoknak, és azoknak az olvasóknak ajánljuk, akik érdeklődnek olyan kérdések iránt, mint a regionális politika, a határok, a kerítésekkel megerősített határvonalak, a határok újratermelése, a mentális térképezés, a határok átjárhatósága, valamint a határokon átnyúló együttműködések és interakciók.
A 2015-ös Cross-Border Review főszerkesztője James W. Scott (Regionális és határtudományok professzora, University of Eastern Finland), szerkesztője pedig Pete Márton (kutató, Európa Intézet). A kötet angol nyelven kerül publikálásra.


2014
Cross-Border Review. Az Európa Intézet évkönyve (HU)

A Cross-Border Review 2014, mint első szerkesztett évkönyv jelent meg a CESCI Európa Intézete tudományos munkásságának keretein belül, mely átfogó megközelítéssel elemzi a határokat, határon átívelő együttműködéseket és a határok aspektusait a kortárs európai politikai konstellációban. Az évkönyv három elméleti megközelítésű tanulmánnyal indít, melyek a teoretikai vázat nyújtanak, a következő kérdéseket kutatva: határ-sértés, avagy a normalitás színeváltozásai; a határok térformáló szerepének vizsgálata az EU regionális politikájának tükrében; valamint a határváltozás következményei, elérhetőségi vizsgálatok az egykori Temesi Bánságban 1910 és 2014 között. A továbbiakban az évkönyv tartalmaz egy gyakorlati tanulmányt melynek témája a határ menti elhelyezkedés, mint a stratégiai várostervezés tényezője a szlovák-magyar határ menti városok példáján. Ezen felül az olvasó találhat még két műhelybemutatást, négy konferencia-beszámolót, hét könyvajánló szemlét és négy kitekintést az Intézet szakmai kapcsolatait illetően. A Cross-Border Review 2014 elsősorban a tudományos közösségnek, a földrajz és politikatudomány területén tanuló diákoknak, és azoknak az olvasóknak ajánlott, akik érdeklődnek olyan kérdések iránt, mint a regionális politika, a határok, a kerítésekkel megerősített határvonalak, a határok átjárhatósága, valamint a határokon átnyúló együttműködés és interakció iránt.
A Folyóirat főszerkesztője Ocskay Gyula (Főtitkár, CESCI), szerkesztői Nagy Áron (kutató geográfus, Európa Intézet) és Bottlik Zsolt (Igazgató, Európa Intézet) voltak. A Folyóirat angol és magyar nyelven kerül publikálásra.


2014
Cross-Border Review. Yearbook of the European Institute (EN)

A Cross-Border Review angol verziója.

 Linkek

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
http://cesci-net.eu/

 

Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN)
http://www.transfrontier.eu/


Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
http://www.espaces-transfrontaliers.org/

 Eseménynaptár

2018. december
HKSzCsPSzoV
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 Friss hírek