European Institute of cross-border studies

Publikációk

2020
Cross-Border Review 2020 (EN)

A 'Cross-Border Review 2020' a CESCI hetedik évkönyve.

A 2020-as Cross-Border Review főszerkesztője James W. Scott (a Regionális és határtudományok professzora, University of Eastern Finland). A kötet angol nyelven jelent meg.

 

2019
Cross-Border Review 2019 (EN)

A 'Cross-Border Review 2019' a CESCI hatodik évkönyve. Jelen kötet számos határon átnyúló megközelítésű tanulmányt mutat be, tartalmazva tudományos és a politikaorientált perspektívát is. A kötet feltárja a határtanban rejlő társadalomtudományos lehetőségeket, melyek fontosak a társadalmi fejlődés és az interkulturális párbeszéd szempontjából.

Az érdeklődők az alábbi témákról olvashatnak többek között a kötetben: a határok alakításának és a határok politikájának kérdései, ahol a határok, mint a hatalom és a tér közötti specifikus kapcsolatok termékeiként jelennek meg; a határok, a határalakítás, valamint a hozzájuk kapcsolódó etikai problémák és dilemmák; összefüggések a határ, territórium és hovatartozás között; a gondolkodás és az értelem kapcsolata a határokhoz és a határalakításokhoz; a határalakítás kognitív és pszichológiai jellege Ceuta és Téutan határterületein; a társadalmi határok és diverzitás; valamint a portugál afrikai etnikum és politizáltságuk mértéke.

Az Évkönyvet elsősorban a tudományos közösségnek, a földrajz- és a politikatudomány területén tanuló diákoknak és azoknak az olvasóknak ajánljuk, akik érdeklődnek olyan kérdések iránt, mint a regionális politika, a határok, a kerítésekkel megerősített határvonalak, a határok újratermelése, a mentális térképezés, a határok átjárhatósága, valamint a határokon átnyúló együttműködések és interakciók.

A 2019-es Cross-Border Review főszerkesztője James W. Scott (a Regionális és határtudományok professzora, University of Eastern Finland). A kötet angol nyelven jelent meg.

 

Yearbook 2018 (Cover)

2018
Cross-Border Review 2018 (EN)

A 'Cross-Border Review 2018' a CESCI ötödik évkönyve. A jelen kötet a határon átívelő együttműködések széles perspektíváját felölelő cikkekből tevődik össze és hatalmas földrajzi teret foglal magában, Európától egészen Kínáig. Az olvasók olvashatnak az államhatárok jelentőségéről, területiségről, az európai térbeli tervezéssel kapcsolatos küzdelmekről; a cseh határrégiókról, az osztrák és bajorországi eurorégiókról, melyek példaként szolgálnak a „régi” és az „új” Európa közötti együttműködésre; a határokon átnyúló digitális közszolgáltatásokról és az egységes digitális kapuról; Nagyobb Genfről (Greater Geneva), mint a határokon átnyúló együttműködés emblematikus esetéről; kínai Gyöngy-folyó delta régiójáról, Hong Kong és Sencsen (Shenzhen) „határ” városok közötti együttműködésről; valamint migrációval és a határokon átnyúló mobilitással kapcsolatos ellentmondásokról és feszültségekről.

Az Évkönyvet elsősorban a tudományos közösségnek, a földrajz- és a politikatudomány területén tanuló diákoknak és azoknak az olvasóknak ajánljuk, akik érdeklődnek olyan kérdések iránt, mint a regionális politika, a határok, a kerítésekkel megerősített határvonalak, a határok újratermelése, a mentális térképezés, a határok átjárhatósága, valamint a határokon átnyúló együttműködések és interakciók.

A 2018-as Cross-Border Review főszerkesztője James W. Scott (a Regionális és határtudományok professzora, University of Eastern Finland). A kötet angol nyelven jelent meg.

Yearbook 2017 (Cover)

2017
Cross-Border Review. Az Európa Intézet évkönyve (EN)

A 'Cross-Border Review 2017' a CESCI Európa Intézetének negyedik évkönyve. Az évkönyv alapvető kutatási témája a határok jelensége és kérdésköre, valamint és a határok változásának folyamat. Az Évkönyvben megjelent tanulmányok értő és kritikus vitát biztosítanak a a határ menti kérdésekkel kapcsolatos különböző regionális és helyi viszonyrendszerekben. . Évkönyvünk olyan kérdéseket vizsgál meg, mint az európaizálódás; a globalizáció hatásai a határtudomány területén; menekültválság és a határok etikai dimenziója; új határ narratívák kialakítása és formálódása; határon átnyúló bevásárló-turizmus a szocialista Jugoszláviában; Lengyelország nyugati és keleti határainak esettanulmánya; kapcsolódás és diszkonnekció, avagy az EU határpolitikájának hatása a régiókra; migráció és állami politika a háború utáni Mozambikban és az apartheid rendszer utáni Dél-afrikai Köztársaságban; szomszédság kérdése és politikája a határtanulmányokban; uniós makroregionális stratégia és európai területi társulások kérdésköre. A kiadvány ezenkívül tartalmaz egy kommentárt az egymásrautaltságról, valamint két szemlét a határokkal kapcsolatos témákban a közelmúltban megjelent tanulmányokról.

Az Évkönyvet elsősorban a tudományos közösségnek, a földrajz- és a politikatudomány területén tanuló diákoknak és azoknak az olvasóknak ajánljuk, akik érdeklődnek olyan kérdések iránt, mint a regionális politika, a határok, a kerítésekkel megerősített határvonalak, a határok újratermelése, a mentális térképezés, a határok átjárhatósága, valamint a határokon átnyúló együttműködések és interakciók.

A 2017-es Cross-Border Review főszerkesztője James W. Scott (a Regionális és határtudományok professzora, University of Eastern Finland). A kötet angol nyelven jelent meg.

Yearbook 2016 (Cover)

2016
Cross-Border Review. Európa válsága és annak következményei a határokra és az együttműködésre. Az Európa Intézet évkönyve (EN)

A 'Cross-Border Review 2016' a CESCI Európa Intézetének harmadik évkönyve. Az évkönyv alapvető kutatási témája a határok jelensége és kérdésköre, valamint a határon átnyúló együttműködés az európai válság és következményeinek vonatkozásában. Az esettanulmányok kiemelt szerepet kapnak a kiadványban, éleslátó és kritikai vitát biztosítva a határon átnyúló együttműködések előnyeivel és szélesebb körű jelentőségével kapcsolatban, különböző regionális és lokális kontextusokban. Évkönyvünk olyan kérdéseket vizsgál, mint az európaizálódás; a határon átívelő együttműködés jelentősége az Európai Unió kohéziója szempontjából; az uniós politikák felhasználása a nemzetépítés érdekében; az európai szomszédságpolitika, mint határpolitika és a szomszédsági viszonyok alternatív koncepciójára történő felhívás, ahol a befogadás/kirekesztés hagyományos gyakorlatának lebontására van szükség; a turizmus jelentősége a határ potenciális kihasználásában Przemyśl és régiójának regionális fejlesztése szempontjából; az európai határtérségek elemzése a statisztikai adatok és elemzések fényében; a határon átívelő egészségügyi együttműködés mint a regionális/helyi korlátozások enyhítésére szolgáló stratégia; a határmenti áramlások – kereskedelem, bevásárlás, csempészet – Irak és Irán között, és azok hatása Baneh fejlődésére. A kiadvány ezenkívül tartalmaz egy kutatási jelentést az Euborderscapes projektről, egy-egy kommentárt a mindennapos határátlépésről és a Brexitről, valamint két szemlét a határokkal kapcsolatos témákban a közelmúltban megjelent könyvekről.
A 2016-os Cross-Border Review főszerkesztője James W. Scott (a Regionális és határtudományok professzora, University of Eastern Finland). A kötet angol nyelven jelent meg.


2015
Cross-Border Review. Yearbook of the European Institute (EN)

A Cross-Border Review 2015 immár a második kiadás a CESCI Európa Intézetének évkönyveinek sorában. Az Évkönyv fő célja ezúttal is a határok, a határokon átívelő együttműködések és a szomszédok közötti interakciók tudományos feltérképezése és kutatása volt. Az első fejezet három elméleti megközelítésű tanulmányt tartalmaz, melyek kialakítják az Évkönyv teoretikai keretét. Ezek a következő kérdéseket vizsgálják: a szuverenitás és annak metamorfózisa az 1989 utáni világpolitikában; az „elfelejtett határ” Lengyelország és a Kalinyingrádi terület között, mint ez EU-Oroszország szomszédság határtalanítása (de-boundarization) és újrahatárosítása (re-boundarization); valamint a határon átívelő együttműködés az EU külső határain. A folytatásban ezt négy gyakorlati tanulmány követi, melyek a határon átívelő együttműködések különböző formáit elemzik. A gyakorlati tanulmányok a következő témákat dolgozzák fel: az iskolák határon átívelő együttműködésére fordított uniós források összehasonlítása a cseh-lengyel határtérségben; a határon átnyúló együttműködési projektek térbeli hatása a bolgár gazdaságra a 2007 és 2013 közötti időszakban; a nagy metropolisz és kis szomszédai - határon átívelő együttműködés a finn-orosz határon; valamint mentális térképezés, nyelvi képességek és pozíciógenerálás, mint a határon átívelő hatás mutatói. Ezen túlmenően, a Cross-Border Review 2015 tartalmaz két műhelybemutatást, két konferencia-beszámolót és négy könyvajánló szemlét. Az Évkönyvet elsősorban a tudományos közösségnek, a földrajz és politikatudomány területén tanuló diákoknak, és azoknak az olvasóknak ajánljuk, akik érdeklődnek olyan kérdések iránt, mint a regionális politika, a határok, a kerítésekkel megerősített határvonalak, a határok újratermelése, a mentális térképezés, a határok átjárhatósága, valamint a határokon átnyúló együttműködések és interakciók.
A 2015-ös Cross-Border Review főszerkesztője James W. Scott (Regionális és határtudományok professzora, University of Eastern Finland), szerkesztője pedig Pete Márton (kutató, Európa Intézet). A kötet angol nyelven kerül publikálásra.


2014
Cross-Border Review. Az Európa Intézet évkönyve (HU)

A Cross-Border Review 2014, mint első szerkesztett évkönyv jelent meg a CESCI Európa Intézete tudományos munkásságának keretein belül, mely átfogó megközelítéssel elemzi a határokat, határon átívelő együttműködéseket és a határok aspektusait a kortárs európai politikai konstellációban. Az évkönyv három elméleti megközelítésű tanulmánnyal indít, melyek a teoretikai vázat nyújtanak, a következő kérdéseket kutatva: határ-sértés, avagy a normalitás színeváltozásai; a határok térformáló szerepének vizsgálata az EU regionális politikájának tükrében; valamint a határváltozás következményei, elérhetőségi vizsgálatok az egykori Temesi Bánságban 1910 és 2014 között. A továbbiakban az évkönyv tartalmaz egy gyakorlati tanulmányt melynek témája a határ menti elhelyezkedés, mint a stratégiai várostervezés tényezője a szlovák-magyar határ menti városok példáján. Ezen felül az olvasó találhat még két műhelybemutatást, négy konferencia-beszámolót, hét könyvajánló szemlét és négy kitekintést az Intézet szakmai kapcsolatait illetően. A Cross-Border Review 2014 elsősorban a tudományos közösségnek, a földrajz és politikatudomány területén tanuló diákoknak, és azoknak az olvasóknak ajánlott, akik érdeklődnek olyan kérdések iránt, mint a regionális politika, a határok, a kerítésekkel megerősített határvonalak, a határok átjárhatósága, valamint a határokon átnyúló együttműködés és interakció iránt.
A Folyóirat főszerkesztője Ocskay Gyula (Főtitkár, CESCI), szerkesztői Nagy Áron (kutató geográfus, Európa Intézet) és Bottlik Zsolt (Igazgató, Európa Intézet) voltak. A Folyóirat angol és magyar nyelven kerül publikálásra.


2014
Cross-Border Review. Yearbook of the European Institute (EN)

A Cross-Border Review angol verziója.

 Linkek

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
http://cesci-net.eu/

 

Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN)
http://www.transfrontier.eu/


Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
http://www.espaces-transfrontaliers.org/

 Eseménynaptár

2021. január
HKSzCsPSzoV
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Friss hírek