European Institute of cross-border studies

Könyvek

Találati lista

Rendezés: By year By name

Azonosító: 760

Fellendülést vár Sopron a magyar-osztrák határmenti autóbuszforgalomtól Városi szemle : közlemények a városi közigazgatás és statisztika köréből

Azonosító: 761

Osztrák-magyar együttműködés a környezetanalitikában Búvár (1960-1989)

Azonosító: 762

Magyar-osztrák gazdasági kapcsolatok: Ausztria keleti kereskedelme - Bécsből nézve HVG

Azonosító: 763

Együttműködés Szentgotthárd és Jennersdorf között Magyar vízgazdálkodás

Azonosító: 364

Az egységes piac megvalósításának hatása a határmenti régiókra Magyar közigazgatás

Azonosító: 764

Együttműködés Bécs és Budapest között a környezet védelme érdekében Környezet és fejlődés

Azonosító: 765

Osztrák-magyar területrendezési együttműködés Környezetvédelem

Azonosító: 766

Osztrák-magyar együttműködés Környezetvédelem

Azonosító: 767

Konferencia az "Európai területfejlesztési perspektívá"-ról Bécs, 1998. november 25-26. Falu Város Régió

Azonosító: 157

Indul a horvát-magyar Phare program : megjelent a Horvát-Magyar Kísérleti Kis Projekt Alap pályázati felhívása Falu Város Régió

Azonosító: 768

T1 Háromoldalú botanikai és mikológiai konferencia (Szentgotthárd, 2003. 09. 25-26.) Fekete gyémánt

Azonosító: 769

Összefoglaló jelentés az Osztrák-magyar Határmenti Konferenciáról. Az osztrák partner beszámolója ETInfo : az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet információs lapja

Azonosító: 115

"Együtt a határ két oldalán". II. Horvát-Magyar Könyvtári Konferencia Baranyai könyvtári info : baranyai önkormányzati könyvtárak lapja

Azonosító: 770

A keleti határmenti logisztikai szolgáltatások fejlesztése a Brandenburg-Szászország-Ausztria-Magyarország-Szlovénia-Adria tengely mentén (Összeállította:Katona József) Anyagmozgatás + csomagolás

Azonosító: 771

Turizmus. Utazás télen. Ausztria sikeresen csábítja a magyar síelőket országmarketingjével Piac&Profit

Azonosító: 772

Közösség a határ mentén. Magyar-osztrák kongresszus Sopronban és Eisenstadtban Kórház

Azonosító: 91

A Duna-Dráva Cement Kft. beruházása Beremenden Beton : szakmai havilap

Azonosító: 92

Horvát-magyar katasztrófavédelmi információs rendszer a Dráva mentén Térinformatika

Azonosító: 145

Magyar-horvát villamosenergia-összeköttetés

Azonosító: 146

Újabb horvát-magyar projekt Magyar mezőgazdaság

Azonosító: 773

Bécs-Budapest találkozó Barátság

Azonosító: 774

Hangulatos találkozó Sopronban : Győr-Sopron-Ebenfurti Zrt. Navigátor : szállítmányozók és fuvarozók lapja

Azonosító: 775

Vizet cserél Sopron és Észak-Burgenland Környezetvédelem

Azonosító: 90

Dráva menti természetóvás Élet és tudomány

Azonosító: 776

Burgenland múltja és jelene = Past and Present of Burgenland Diplomata

Azonosító: 86

EU-támogatás a Dráva völgyében élők biztonsága érdekében Gazdasági tükörkép magazin

Azonosító: 13

Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 144

Magyar-horvát energetikai megállapodás Energiafogyasztók lapja

Azonosító: 777

Elkészült az új távvezeték Szombathely és Bécs között Energiafogyasztók lapja

Azonosító: 224
Almásy,Sándor:

A határ menti agrárszféra komplex fejlesztésének lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle

Azonosító: 225
Andó,Gergely:

Megállás nélkül : új határtechnológia a román-magyar vasúti áruszállításban Navigátor : szállítmányozók és fuvarozók lapja

Azonosító: 778
Andó,Gergely:

Újabb magyar-osztrák együttműködés Navigátor : szállítmányozók és fuvarozók lapja

Azonosító: 102
Andrási,Dorottya:

Kilencszáz év közös múlt az együttélés jegyében : a magyar-horvát kapcsolatok évfordulójának margójára Nyelvünk és kultúránk

Azonosító: 227
Aschauer, Wolfgang:

Auswirkungen der wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in Osteuropa auf den ungarisch-österreichischen und den ungarisch-rumänischen Grenzraum Potsdamer geographische Forschungen

Azonosító: 779
Aschauer, Wolfgang:

Határokon túlnyúló magatartás és a határhelyzet tudatossága az osztrák-magyar határ térségében Tér és Társadalom

Azonosító: 780
Aschauer, Wolfgang - Bürkner, Hans-Joachim - Kowalke, Hartmut:

Systemwandel und Grenzöffnung als Faktoren der Regionalentwicklung - das Beispiel der ungarisch-österreichischen Grenzregion Geographische Grenzraumforschung im Wandel

Azonosító: 229
Aschauer, Wolfgang - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A földrajzi határterületkutatás témakörei és vizsgálati módjai - a magyar határvidék példáján Határon innen - határon túl

Azonosító: 231
Aubert, Antal:

Towns, districts attraction, border regions=Städte, Bezugkreise, Grenzregionen

Azonosító: 106
Aubert, Antal - Berki, Mónika - Csapó, János - Szabó, Géza - Dokoupil,Jaroslav - Mentlík,Pavel:

Examples and perspectives of the Hungarian–Croation cross-border cooperation programmes at Hungary’s impending joining of the EU Miscellanea Geographica Universitatis Bohemie Occidentalis

Azonosító: 105
Aubert, Antal - Csapó, János - Szabó, Géza - Trócsányi, András - Drozg,Vladimir:

The role of frontier regions concerning the tourism of South-Transdanubia Obmejna obmoc?ja = Hata?rmenti teru?let = Grenzgebiete = Pohranic?ni? region : zbornik referatov

Azonosító: 230
Aubert, Antal - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A turizmus Magyarország határmenti térségeiben Határon innen - határon túl

Azonosító: 103
Aubert,Antal - Miszler,Miklós:

A Duna-Dráva-Száva Eurorégió turizmusának fejlesztési lehetőségei Turizmus Bulletin

Azonosító: 107
Aubert,Antal - Szabó,Géza - Szónokyné Ancsin,Gabriella:

Turizmuskutatás és tervezés egy határmenti régióban: Dél-Dunántúl Határok és eurorégiók

Azonosító: 194
Bacsa,Gábor:

A trianoni magyar-szerb-horvát-szlovén határ megállapításával kapcsolatos eljárás Zalai Múzeum

Azonosító: 907
Baj, Gabriella - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

A területhasználat átalakulása Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 233
Balcsók, István - Baranyi,Béla:

Sokasodó gondok - szerény lehetőségek az északkeleti határ mente munkaerőpiacán A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 236
Balcsók, István - Baranyi,Béla:

Pályakezdő munkanélküliek Hajdú-Biharban - Európában, de mégis a peremen? Közelítések : a határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén

Azonosító: 238
Balcsók, István - Dancs, László - Dormány,Gábor - Kovács,Ferenc - Péti,Márton - Rakonczai,János:

A határon átnyúló kapcsolatok lehetőségei Magyarország egyik leendő schengeni határán A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, 2001. október 25-27.

Azonosító: 239
Balcsók, István - Dancs, László - Koncz, Gábor:

The development of Hungarian-Romanian cross-border connections after the change of regime 45th Congress of the European Regional Science Association "Land Use and Water Management in a Sustainable Network Society"

Azonosító: 235
Balcsók, István - Süli-Zakar, István:

A munkanélküliség jellemző adatainak alakulása Kelet-Magyarország határ menti településein 1992-2001 között Társadalomföldrajz-területfejlesztés II.

Azonosító: 241
Balcsók, István - Süli-Zakar, István:

Labour market relations in the North-Eastern Hungarian Plain Borders and Cross-Border Co-operations in the Central European Transformation Countries

Azonosító: 234
Balcsók, István - Süli-Zakar, István:

A diplomásoktól a napszámosokig - külföldiek a "keleti végek" munkaerőpiacán Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában : nemzetközi tudományos konferencia (2002.09.30-10.01)

Azonosító: 232
Balcsók,István:

Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán Tér és társadalom

Azonosító: 237
Balcsók,István - Baranyi,Béla - Dancs,László:

A határmentiség és a határon átnyúló kapcsolatok jellemzői az Északkelet-Alföldön INCO

Azonosító: 183
Balcsók,István - Dancs,László - Kovács,Teréz:

A határon átnyúló kapcsolatok jelene és jövője Hajdú-Bihar megye határ menti településein, különös tekintettel a munkaerőpiaci lehetőségekre Integrált vidékfejlesztés : V. Falukonferencia

Azonosító: 242
Baldersheim,Harald - Bucek, Jan - Swianiewicz, Pawel:

Mayors learning across borders: The international networks of municipalities in East-Central Europe Regional and Federal Studies

Azonosító: 112
Bali, Lóránt:

A horvát-magyar határ menti együttműködés két mikro regionális esete, Barcs és a magyar-horvát-szlovén hármas határ példáján Tér és társadalom

Azonosító: 109
Bali, Lóránt - Gál,József - Gulyás,László:

Einige Entwicklungsrichtungen der Kroatisch-Ungarischen Grenzzusammenarbeit und deren Kritik Európai Kihívások IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia

Azonosító: 110
Bali, Lóránt - Horváth,István - Kiss,Jenő:

A horvát-magyar határon átnyúló kapcsolatok néhány aspektusa Baranya megyében A baranyai államhatár a XX. században : a Pécsi Tudományegyetemen 2008. február 15-én tartott nemzetközi konferencia előadásai

Azonosító: 111
Bali, Lóránt - Kőkuti, Tamás:

Einige Aspekte der Untersuchung, der die kroatisch-ungarischen Grenze übersteigenden Zusammenarbeit Modern Geográfia

Azonosító: 243
Bali, Lóránt - László,Mária - Bucher,Eszter:

Határ menti együttműködés és a terület- és településfejlesztés A terület- és településfejlesztés válogatott, annotált bibliográfiája

Azonosító: 195
Bali,Lóránt:

Gulyás László : Két régió - Felvidék és Vajdaság - sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig Tér és társadalom

Azonosító: 108
Bali,Lóránt - Pap Norbert:

A horvát-magyar határ sajátosságai, a határon átnyúló kapcsolatok kérdései A Balatontól az Adriáig

Azonosító: 244
Bálint Tóth,János:

Debrecen lehet az egyik regionális központ : szolgáltatás-fejlesztéssel készülnek a versenyre Navigátor : szállítmányozók és fuvarozók lapja

Azonosító: 246
Balogh, András - Papp, Gábor:

Magyarország az európai regionális együttműködésben : Tanulmányok

Azonosító: 245
Balogh,András - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A határmenti aprófalvas kistérségek településrendszerének néhány jellemző vonása Határok és eurorégiók

Azonosító: 159
Balogh,Erika - Németh,Katalin - Diósi,Katalin - Szedlák,Zsolt - Ercsey,Zoltán - Ember,István:

A trianoni békeszerződés kapcsán létrejött országhatár változások hatása az Őrség és a Vendvidék népesedésére Magyar epidemiológia = Hungarian Epidemiology

Azonosító: 247
Balogh,Imre:

Eurorégió a Duna-Maros-Tisza tájon Falu Város Régió

Azonosító: 186
Baranyi Béla - Matolcsi,Lajos:

Új regionális szervezetek, mint a magyar–román határon átnyúló együttműködések lehetséges színterei a Bihari térségben Bihari Diéta IV.

Azonosító: 248
Baranyi, Béla:

A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 250
Baranyi, Béla:

Az Európai Unió külső határán : Együttműködések Magyarország keleti államhatárai mentén

Azonosító: 251
Baranyi, Béla:

Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén

Azonosító: 253
Baranyi, Béla:

A "periféria perifériáján" - a határmentiség kérdőjelei egy vizsgálat tükrében az Északkelet-Alföldön Tér és Társadalom

Azonosító: 255
Baranyi, Béla:

A határon átnyúló kapcsolatok szerepe és lehetőségei az agrárpiaci együttműködés erősítésében Északkelet-Alföld határ menti rurális területein Az agrár-termékpiacok és környezetük : II. kötet 5-7. szekció : XLII. Georgikon Napok Keszthely, 2000. szeptember 21-22.

Azonosító: 275
Baranyi, Béla:

A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 260
Baranyi, Béla:

Euroregionális szervezetek és új interregionális szerveződések Magyarország keleti államhatárai mentén Magyar tudomány

Azonosító: 281
Baranyi, Béla:

Before Schengen - ready for Schengen : Euroregional organisations and new interregional formations at the Eastern borders of Hungary Discussion papers

Azonosító: 282
Baranyi, Béla:

Euroregional organisations and formations on the eastern borders of Hungary European Spatial Research and Policy

Azonosító: 264
Baranyi, Béla:

A határmentiség dimenziói : Magyarország és keleti államhatárai

Azonosító: 287
Baranyi, Béla:

Short-term Impacts of Enlargement in the Romanian and Hungarian Border Crossing Regio : Minorities, Politics, Society

Azonosító: 283
Baranyi, Béla - Association for Borderlands Studies:

An enlarging Europe - new functions of the Eastern Borders of Hungary European Conference. Borders in a New Europe: Between History and New Challenges

Azonosító: 272
Baranyi, Béla - Balcsók, István:

Határ menti együttműködés és foglalkoztatás– kelet-magyarországi helyzetkép KTI/IE Műhelytanulmányok– Discussion Paper

Azonosító: 249
Baranyi, Béla - Balcsók, István - Dancs, László - Baranyi, Béla:

A határokon átnyúló fejlődés esélyei a Kárpátok Eurorégió működési területén : (A gazdasági-társadalmi kapcsolatok alakulásának történeti összefüggései, helyzete és az együttműködés fejlesztésének lehetőségei, különös tekintettel Északkelet

Azonosító: 274
Baranyi, Béla - Balcsók, István - Dancs, László - Baranyi, Béla:

A magyar-román és a magyar-ukrán határrégiók háttértanulmánya Az Európai Unió külső határán : együttműködések Magyarország keleti államhatárai mentén

Azonosító: 290
Baranyi, Béla - Balcsók, István - Dancs, László - Barta, Györgyi - G. Fekete, Éva - Szörényiné Kukorelli, Irén - Timár, Judit:

Hungarian-Romanian and Hungarian-Ukrainian bilateral cross-border relations in the period of transition Hungarian spaces and places : patterns of transition

Azonosító: 279
Baranyi, Béla - Balcsók, István - Dancs, László - Koncz, Gábor - Raffay, Zoltán - Szabó, Gyula - Baranyi, Béla:

Hungarian-Romanian and Hungarian-Ukrainian border regions as areas of co-operation along the external borders of Europe

Azonosító: 291
Baranyi, Béla - Balcsók, István - Dancs, László - Mező, Barna:

Borderland Situation and Periferality in the North-Eastern Part of the Great Hungarian Plain Discussion papers

Azonosító: 273
Baranyi, Béla - Balcsók, István - Nagy,Imre - Kugler,József:

Munkaerőpiac a Dél-Alföld határ menti területein Lehet-e három arca e tájnak? : tanulmányok a délkeleti határrégió újraszerveződő kapcsolatairól

Azonosító: 258
Baranyi, Béla - Baranyi, Béla:

A "periféria perifériáján" - egy kérdőíves vizsgálat eredményei és tanulságai az Északkelet-Alföld határ menti területein A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 259
Baranyi, Béla - Baranyi, Béla:

A határ menti térség és a határon átnyúló kapcsolatok fejlődésének esélyei A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 267
Baranyi, Béla - Baranyi, Béla:

Eurorégiók és egyéb lehetséges határközi struktúrák dilemmái Magyarországon Közelítések : a határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén

Azonosító: 271
Baranyi, Béla - Baranyi,Béla - Nagy,János:

Az Észak-alföldi régió a "régiók Európájában" Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban

Azonosító: 265
Baranyi, Béla - Hautzinger,Zoltán:

EU-tagként - határmentiség és határon átnyúló kapcsolatok Magyarország keleti, külső államhatárai mentén. Az eurointegrációs folyamatok új kihívásai Tanulmányok a "Magyar határellenőrzés - európai biztonság" című tudományos konferenciáról

Azonosító: 261
Baranyi, Béla - Jávor,András - Berde,Csaba:

Innovációs esélyek határ menti rurális térben a regionális tudomány szemszögéből (Bihari példa) Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában : agrárgazdaság

Azonosító: 262
Baranyi, Béla - Kovács, Teréz:

Schengen árnyékában : a határon átnyúló kapcsolatok szerepe a periferikus helyzetű rurális területek felzárkóztatásában Magyarország keleti államhatárai mentén A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt : VI. Falukonferencia

Azonosító: 254
Baranyi, Béla - Kovács,Teréz:

A határmentiség, a határon átnyúló kapcsolatok és a vidékfejlesztés összefüggései a Bihari Vállalkozási Övezet rurális területein Integrált vidékfejlesztés : V. Falukonferencia

Azonosító: 268
Baranyi, Béla - Kuthi,Áron - Nagy,Vilmos:

Összeköt-e majd, ami még elválaszt? Határesetek : Magyarország perifériái

Azonosító: 289
Baranyi, Béla - Maron,Fabienne - de La Brosse,Renaud - Soproni,Luminita:

The Hungarian-Romanian border region in the Hungarian national and local press (1990–2005) Eurolimes

Azonosító: 257
Baranyi, Béla - Matolcsi, Lajos:

"Maradék Biharország" fővárosából : az ország keleti kapuja - Berettyóújfalu megújuló szerepkörben Bihari Diéta III.

Azonosító: 263
Baranyi, Béla - Matolcsi, Lajos:

Új regionális szervezetek, mint a magyar-román határon átnyúló együttműködések lehetséges színterei a Bihari térségben Bihari Diéta IV.

Azonosító: 191
Baranyi, Béla - Nagy,Tímea:

Euroregionális és interregionális együttműködés a magyar- román határrégióban Pályázzunk együtt! Kerekasztal az európai uniós források hatékony lehívásáról és felhasználásáról

Azonosító: 278
Baranyi, Béla - Nagyné Demeter, Dóra - Baranyi, Béla:

Határ menti együttműködések szerepe és lehetőségei az Észak-alföldi régióban Közelítések : a határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén

Azonosító: 286
Baranyi, Béla - Scott,James Wesley:

Euroregions along the eastern borders of Hungary : a question of scale? EU Enlargement, Region Building And Shifting Borders of Inclusion And Exclusion

Azonosító: 252
Baranyi, Béla - Sényi,Péterné:

A határon átnyúló kapcsolatok szerepe az agrárgazdaság versenyképességének erősítésében a Bihari Vállalkozási Övezet működési területén A versenyképes magyar agrárgazdaság az évezred küszöbén 1. köt. Ökonómia : XL. Georgikon Napok Keszthely, 1998. szeptember 24-25.

Azonosító: 269
Baranyi, Béla - Süli-Zakar, István:

Az euroregionális együttműködés sajátosságai Hajdú-Bihar és Bihor megyék határon átnyúló kapcsolataiban A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján

Azonosító: 288
Baranyi, Béla - Szónoky Ancsin, Gabriella:

Dilemmas of Euroregions and other possible cross-border structures in Hungary Határok és eurorégiók

Azonosító: 270
Baranyi, Béla - Szónoky Ancsin,Gabriella - Pál,Viktor - Karancsi,Zoltán:

Eurorégiók és egyéb határközi struktúrákMagyarországon A határok kutatója : tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére

Azonosító: 256
Baranyi, Béla - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Az államhatárok elválasztó és összekapcsoló szerepe, avagy a határmentiség kérdőjelei az Észak-Alföldön Határok és régiók : nemzetközi földrajzi konferencia : Szeged 1999. november 29-30.

Azonosító: 185
Baranyi,Béla:

Magyar-román határ Beszélő

Azonosító: 193
Baranyi,Béla:

A magyar-román interregionális kapcsolatok sajátosságai Pro minoritate

Azonosító: 277
Baranyi,Béla - Mező, Barna - Sényi,Péterné:

A mezőgazdasági termelés minőségi megújításának lehetőségei és esélyei az agrárválság által sújtott Északkelet-Alföld határmenti területein Agrárjövőnk alapja a minőség : előadások : XLI. Georgikon Napok Keszthely, 1999 szeptember 23-24.

Azonosító: 293
Barbulescu, Iordan Gheorghe:

UE de la naţional la federal

Azonosító: 294
Barbulescu, Iordan Gheorghe:

Uniunea Europeană : Politicile extinderii

Azonosító: 295
Barbulescu, Iordan Gheorghe:

Procesul decizional în Uniunea Europeană Collegium. Politici publice si integrare europeana

Azonosító: 292
Barbulescu,Iordan Gheorghe:

Uniunea Europeană– aprofundareşi extindere. De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană

Azonosító: 113
Bárdos B.,Edit - Bedő, Péter - Hajtun, György - Szabó, Jenő:

Magyar-horvát agrár-külkereskedelem Magyar mezőgazdaság

Azonosító: 296
Barta, Györgyi:

Hungary – the New Border of the European Union Discussion papers

Azonosító: 1
Bartal, Anna Mária - Hardi, Tamás:

Kialakuló egységes gazdasági térség – felmérés gazdasági társaságok körében – szlovákiai munkavállalók Esztergom és Dorog multinacionális vállalatainál

Azonosító: 2
Bartal, Anna Mária - Molnár, Krisztina:

Civil kapcsolati hálók az Ister-Granum Eurorégióban

Azonosító: 297
Baukó, Tamás - Gurzó, Imre - Pál, Ágnes - Aubert, Antal:

Határon innen : egy régiókutatásról a sarkadi kistérségben Héthatáron : tanulmányok a határ menti települések földrajzából

Azonosító: 182
Baukó,Tamás - Gurzó,Imre - Koter, Marek - Heffner, Krystian:

Regional research/regional development. A case study of a borderland region along the Hungarian-Romanian state boundary in Hungary Borderlands or transborder regions : geographical, social and political problems

Azonosító: 298
Becsei,József:

A békés-bihari határmenti kistérség társadalmi-foglalkozási szerkezete Műhely

Azonosító: 160
Beke,Pál:

Magyar-jugoszláv határmenti találkozó Szín

Azonosító: 781
Belanka, Csaba - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A DKMT Eurorégión belüli gazdasági kapcsolatok erősítésének a lehetőségei a magyar-osztrák-szlovák határmenti együttműködések példáján Határok és eurorégiók

Azonosító: 196
Belanka,Csaba - Micheller, Magdolna:

Az Interreg IIIA program hatása a magyar-román és a magyar-szerb határmenti és határon átnyúló kapcsolatok fejlődésére az I. pályázati forduló tapasztalatainak a tükrében Körös Tanulmányok 2007

Azonosító: 786
Beluszky, Pál:

Őrség - Vendvidék, Felső-Rába-völgy : Szentgotthárd és környéke

Azonosító: 3
Beluszky, Pál - Gy?ri, Róbert - Jankó, Ferenc - Sikos T, Tamás - Tiner, Tibor:

Egy város – két ország. Komárom – Komárno

Azonosító: 785
Beluszky, Pál - Seger, Martin - Beluszky, Pál:

Ausblick : Die Jüngsten Entwicklungen in Ungarn Bruchlinie Eiserner Vorhang: Regionalentwicklung im österreichisch-ungarischen Grenzraum (Südburgenland/Oststeiermark-Westungarn)

Azonosító: 784
Beluszky, Pál - Seger, Martin - Wastl-Walter, Doris - Seger, Martin - Beluszky, Pál:

Die Siedlungen: Hierarchien, tertiäre Einrichtungen und ein Städtevergleich Bruchlinie Eiserner Vorhang: Regionalentwicklung im österreichisch-ungarischen Grenzraum (Südburgenland/Oststeiermark-Westungarn)

Azonosító: 299
Benkő, Andrásné - Fodor, István - Erdősi, Ferenc - Tóth, József:

A határmenti térségek környezetvédelmi problémái A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái : az 1986. november 4-5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga

Azonosító: 4
Benz, Arthur - Dose, Nicolai:

Governance - Regieren in komplexen Regelsystemen: Eine Einfuhrung Governance (Paperback)

Azonosító: 300
Bereczki,András:

Békés megye gazdaságilag elmaradott térségei A Falu

Azonosító: 301
Berényi, István - Erdősi, Ferenc - Tóth, József:

A határmenti térségek kutatásának szociálgeográfiai aspektusai A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái : az 1986. november 4-5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga

Azonosító: 302
Berényi, István - Kertész,Ádám - Kovács, Zoltán:

The socio-economic transformation and the consequences of the liberalisation of borders in Hungary New perspectives in Hungarian geography : contribution to the 27th International Geographical Congress, Washington D. C. 1992

Azonosító: 788
Berényi, István - Ruppert, Karl:

Sozialgeographische Erscheinungen grenzüberschreitender Verflechtungen im ungarisch-österreichischen Grenzraum Ländliche Räume im Umbruch - Chancen des Strukturwandels

Azonosító: 787
Berényi, István - Seger, Martin:

Az osztrák-magyar határövezet földhasznosításának átalakulási tendenciái A Magyar Földrajzi Társaság 44. Vándorgyűlése : tudományos ülésszak, 1991

Azonosító: 789
Berényi, István - Seger, Martin:

Some consequences of different regional development along the Western borders of Hungary Geografski Zbornik

Azonosító: 41
Bernad yAlvarez deEulate, Maximiliano:

La coopération transfrontali?re régionale et locale Académie de droit international. Recueil des cours 243

Azonosító: 303
Besenyei,Sándor:

Össze kell egyeztetni óráinkat! : Euroregionális együttműködés a délkeleti határ mentén Európai tükör

Azonosító: 42
Beyerlin, Ulrich:

Rechtsprobleme der lokalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Azonosító: 304
Bjeljac,Željko - Ćurčić,Nevena:

Tourism in the Serbian, Romanian and Hungarian borderline area as part of cross-border cooperation Geographica Pannonica

Azonosító: 306
Bod, Tamás:

Benzinturizmus, vagy amit akartok : Helyzetjelentés és múltidézés a magyar-román határszakaszról Egyenlítő

Azonosító: 305
Bod,Tamás:

Jótékony felzárkózás kényszerben- Békés megye eredményei, gondjai és tervei az EU- ban Európai tükör

Azonosító: 5
Bódiné Vajda, Györgyi:

Külföldiek foglalkoztatása Komárom-Esztergom megyében Területi statisztika

Azonosító: 790
Bodoky, Tamás:

Magyar-osztrák földtani együttműködés Magyar geofizika

Azonosító: 791
Bóka,Zsolt:

A Győr- Sopron-Ebenfurti vasút létesítése Sínek világa

Azonosító: 161
Bokor,László:

A magyar-szlovén határszakasz történeti áttekintése és jellemzése Vasi szemle

Azonosító: 94
Bóra Ferenc:

Múlt és jelen a Dráva partján Tanító : módszertani folyóirat

Azonosító: 307
Boros, Lajos - Szónoky Ancsin, Gabriella:

Határmentiség a turizmusban Határok és az Európai Unió. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia

Azonosító: 792
Borszéki,Zsuzsa:

Az osztrák-magyar kapcsolatok és az európai integráció - I.rész Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz Külgazdaság

Azonosító: 308
Bort,Eberhard - Anderson,Malcolm - Bort,Eberhard:

Mitteleuropa : the difficult frontier The frontiers of Europe

Azonosító: 309
Botka,László:

Szeged, a jövő városa - 2002-2009: stratégia, építkezés, fejlődés Magyarország politikai évkönyve

Azonosító: 794
Botlik, József:

Adalékok azŐrvidék (a mai Burgenland) történetéhez III. : Nyugat-Magyarország / Westungarn az ország egyik legfejlettebb vidékévé válik (1867-1914) Honismeret

Azonosító: 793
Botlik,József:

Szövetséges társállamból - területkövetelő szomszéd : Ausztria és Nyugat-Magyarország (Westungarn) 1918-1919-ben Vasi szemle

Azonosító: 6
Bottoni, Stefano:

Komárom/Komárno : hivatalos és informális kapcsolatok egy közép-európai ikervárosban (1960-1985) Regio : kisebbség, politika, társadalom

Azonosító: 43
Bourrinet, Jacques - Economica:

Le Comité des régions de l'Union européenne

Azonosító: 162
Böcskei,Ferenc:

A határ menti együttműködés új feltételei és lehetőségei Vas megye példáján Településfejlesztés

Azonosító: 795
Böcskei,Ferenc:

A határ menti együttműködés új feltételei és lehetőségei Vas megye példáján Településfejlesztés

Azonosító: 311
Bőhm, Antal:

Local politics in border regions in Central Europe Annals of the American Academy of Politics and Social Science

Azonosító: 310
Bőhm, Antal:

Határ menti önkormányzatok (Önkormányzat, helyi társadalom, politikai részvétel néhány közép-európai országban) Társadalomkutatás : a Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának folyóirata

Azonosító: 894
Böröcz,József:

A határ: társadalmi tény Replika : szociológiai viták és kritikák : társadalomtudományi folyóirat

Azonosító: 813
Brakman, Steven - Garretsen, Harry - Marrewijk, Charles Van - Oumer, Abdella:

The border population effects of EU integration Journal of Regional Science

Azonosító: 796
Brenner,Vilmos:

Nyolcvan éve született meg Burgenland tartomány : történelmi emlékezés és helyzetelemzés Vasi szemle

Azonosító: 312
Bucur,Catalin-Adrian:

Cooperation Between Institutions Of Public Order And Safety From Bihor (Romania) And Hajdu-Bihar (Hungary): A Case Study Annals of Faculty of Economics

Azonosító: 313
Buda,Mariann - Kozma,Tamás:

Határmenti együttműködés a felsőoktatásban Acta Paedagogica Debrecina

Azonosító: 314
Bufon, Milan:

Border regions in a re-integrated Europe Moravian Geographical Reports

Azonosító: 315
Bujdosó,Zoltán - Ekéné Zamárdi,Ilona:

A határ menti kapcsolatok elmélete és néhány gyakorlati vonatkozása magyar példákon keresztül 10 éves a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke

Azonosító: 316
Burkhardt, Manfred W. - Langer, Josef - Pöllauer, Wolfgang:

Grenz-Transformation : Probleme regionaler Strukturpolitik in deutsch-polnischen Grenzregionen Kleine Staaten in grosser Gesellschaft

Azonosító: 818
Bührmann,Andrea D. - Horwitz,Matthias - Schlippenbach,Sabine - Stein-Bergman,Dorothea:

Management ohne Grenzen: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfolgreich gestalten

Azonosító: 317
Bürkner, Hans-Joachim - Bürkner, Hans-Joachim - Kowalke, Hartmut:

Geographische Grenzraumforschung vor neuen Herausforderungen - Forschungskonzeptionen vor und nach der politischen Wende in Ostmitteleuropa Geographische Grenzraumforschung im Wandel. Praxis Kultur- und Sozialgeographie

Azonosító: 7
Christiansen, Thomas:

Territorial Politics in the European Union Journal of European Public Policy

Azonosító: 926
Clark, Terry:

National Boundaries, Border Zones, and Marketing Strategy: A Conceptual Framework and Theoretical Model of Secondary Boundary Effects Journal of Marketing

Azonosító: 801
Csapó, János - Palkovits, István:

Szombathely térszervező erejének határfelettisége

Azonosító: 802
Csapó, Tamás - Delanty, Gerard - Pantea, Dana - Teperics, Károly:

Workforce-market cooperation along the Hungarian-Austrian border Europe from exclusive borders to inclusive frontiers

Azonosító: 798
Csapó, Tamás - Erdősi, Ferenc - Tóth, József:

Vas megye határmenti térségeinek népességföldrajzi elemzése A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái : az 1986. november 4-5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga

Azonosító: 799
Csapó, Tamás - Kondor,János:

Vas megye határon átnyúló kapcsolatainak és a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának összefüggései Vas megye határon átnyúló ipari kapcsolatainak fejlesztése

Azonosító: 800
Csapó, Tamás - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Határon átnyúló együttműködések Vas megyében, különös tekintettel a PHARE CBC-Interreg II programra Határon innen - határon túl

Azonosító: 797
Csapó,Olga:

AzŐrség térbeli elhatárolási problémái Földrajzi értesítő

Azonosító: 803
Császár,Géza:

Nemzetközi erőfeszítés a földtani adatok határmenti egységesítésére Bécs és Budapest között: a DANREG program és tanulságai Földtani kutatás : földtani szakmai folyóirat

Azonosító: 804
Cselovszkyné Tarr,Klára:

Eljutni a határig. Határnyitás - Sopron 1989-2009 Soproni szemle : művelődéstörténelmi folyóirat

Azonosító: 805
Csiszár,Rita:

A kétnyelvű családi kommunikáció különböző típusai a migráns eredetű bécsi magyar diaszpóra és az alsóőrsi (Burgenland) őshonos magyar kisebbség körében Kisebbségkutatás

Azonosító: 806
Csitos,Józsefné:

II. Transzkulturális Konferencia 2008. március 28. - Hotel Lipa étterem, Szentgotthárd Ápolásügy: a Magyar Ápolási Egyesület továbbképző és tájékoztató kiadványa

Azonosító: 808
Csizmadia, Zoltán:

Grenzüberschreitende Gesellschaftsbeziehungen in der Region West-Transdanubien Tér és Társadalom

Azonosító: 878
Csizmadia, Zoltán - Hardi, Tamás - Tóth, Károly:

Társadalmi kapcsolatok éa attitűdök a szlovák-magyar határtérségben Határaink mentén : a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

Azonosító: 903
Csizmadia, Zoltán - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

Hálózatosodás mint lehetőség Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 807
Csizmadia,Zoltán:

Határ menti társadalmi kapcsolatok a nyugat-dunántúli régióban Tér és Társadalom

Azonosító: 329
Csókási,Eszter - Nagy,Imre - Nagy,Imre - Kugler,József:

A DKMT Eurorégió szerepe a magyar-román-szerb-montenegrói hármas határ menti együttműködésben Lehet-e három arca e tájnak? : tanulmányok a délkeleti határrégió újraszerveződő kapcsolatairól

Azonosító: 809
Csoma,Zsigmond:

Burgenland magyar öröksége : Tudományos tanácskozás Felsőőrségben (1991. október 4-5.) Néprajzi látóhatár

Azonosító: 822
Csop,Veronika:

Bécs kontra Budapest Kosár : a fogyasztók magazinja

Azonosító: 331
Csordás, László - Baranyi,Béla:

Területi különbségek az Északkelet-Alföld határ menti térségében A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 330
Csordás,László - Baranyi,Béla:

Az Északkelet-Alföld határ menti területeinek turizmusa (helyzetelemzés) A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 325
Czimre, Klára:

Borders and Cross-Border Cooperations in the Central European Transformations Countries

Azonosító: 322
Czimre, Klára:

A bővítési szempontok és a határon átnyúló együttműködések kapcsolata Tér és Társadalom

Azonosító: 323
Czimre, Klára - Czimre, Klára:

Debrecen és Hajdú-Bihar megye szerepe Magyarország határon átnyúló kapcsolatainak rendszerében Kisközségtől az eurórégióig : prof. dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye

Azonosító: 321
Czimre, Klára - Ekéné Zamárdi, Ilona:

A Kárpátok Eurorégió nemzetközi kapcsolatai az együttműködés elmélyülésének tükrében 10 éves a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke

Azonosító: 328
Czimre, Klára - Süli-Zakar, István - Teperics, Károly - Landuyt,Ariane - Horga,Ioan - de La Brosse,Renaud:

The Representation of the Carpathian Euroregion in the Media – Image Building Strategies for the Promotion of the Schengen Process The contribution of mass media to the enlargement of the European Union = La contribution des me?dia a? l'e?largissement de l'Union europe?enne

Azonosító: 326
Czimre, Klára - Teperics, Károly - Süli-Zakar, István - Ribeiro, Maria Manuela Tavares - de La Brosse, Renaud - Horga, Ioan:

Security Issues in the Carpathian Euroregion – the Media Perspective International and European Security Versus the Explosion of Global Media

Azonosító: 324
Czimre,Klára:

Debrecen és a regionalizmus Debreceni Disputa : kulturális-közéleti folyóirat

Azonosító: 320
Czimre,Klára - Tóth,József - Wilhelm,Zoltán:

Közép-Európa határon átnyúló (CBC) kapcsolatainak földrajzi aspektusai A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái : geográfus doktoranduszok első országos konferenciája, Pécs 1996. november 28-29.

Azonosító: 114
Czuppon,Viktória:

Statisztikai módszerek alkalmazása Somogy megye határ menti település-körének meghatározásához Táj, tér, tervezés : geográfus doktoranduszok VIII. országos konferenciája : 2004. szeptember 4-5. [elektr. dok.]

Azonosító: 333
Dancs, László:

Keleti kapu és elszigeteltség. Az elzártság kérdése és a határon átnyúló kapcsolatok esélyei az északkelet-alföldi határ mentén Tér és Társadalom

Azonosító: 334
Dancs, László:

A Kárpátrégió Beszélő

Azonosító: 335
Dancs, László - Baranyi, Béla:

Az északkelet-alföldi határszél kialakulása és néhány geográfiai jellemzője A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 336
Dancs, László - Baranyi, Béla:

Határon átnyúló kapcsolatok az Északkelet-Alföldön A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 338
Dancs, László - Baranyi, Béla:

Magyar-román és magyar-ukrán határon átnyúló együttműködések Az Európai Unió külső határán : együttműködések Magyarország keleti államhatárai mentén

Azonosító: 337
Dancs, László - Baranyi,Béla - Porkoláb,Lajos:

Az EU határán – a határon átnyúló kapcsolatok helyzete és lehetőségei "Maradék Biharország" : Berettyóújfalu megújuló szerepkörben : (A Bihari kistérség és a negyedszázada várossá nyilvánított Berettyóújfalu a regionális tudomány szemszögéből)

Azonosító: 339
Dancs,László - Hajdú,Zoltán - Kugler,József - Nagy,Imre - Szörényiné Kukorelli,Irén:

Hungary's seven border regions Journal of Borderlands Studies

Azonosító: 188
Dancs,László - Koncz,Gábor - Szabó,Gyula - Baranyi,Béla:

Az empirikus vizsgálatok eredményei a magyar-román és a magyar-ukrán határrégiókban Az Európai Unió külső határán : együttműködések Magyarország keleti államhatárai mentén

Azonosító: 332
Dancs,László - Szónokyné Ancsin,Gabriella:

Egy lehetőség a periféria perifériáján. A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és fejlődésének esélyei az Északkelet-Alföldön Határok és régiók : nemzetközi földrajzi konferencia : Szeged 1999. november 29-30.

Azonosító: 44
De Blasio,Antonio:

Az Európai Unió területi együttm?ködési programjai (EGTC) a határon átnyúló közös népegészségügyi programok tükrében Magyar epidemiológia(Hungarian Epidemiology)

Azonosító: 45
Decaux,Emmanuel:

La Convention-Cadre Européenne sur la Coopération Transfrontali?re des Collectivités ou des Autorités Locales Revue Generale de Droit International Public

Azonosító: 913
Decoville,Antoine - Durand,Frédéric - Sohn,Christophe - Walther,Olivier:

Spatial integration in European cross-border metropolitan regions: A comparative approach CEPS/INSTEAD Working Paper Series

Azonosító: 340
Deică, Petre - Alexandrescu, Valeria:

Transfrontiers in Europe : the Carpathian Euroregion Revue Roumaine de Geographie

Azonosító: 341
Dénes,Zoltán - Pál, Ágnes:

A Partium fogalma és határainak változása a 16-tól a 20. századig Héthatáron : tanulmányok a határ menti települések földrajzából

Azonosító: 89
Dévényi Sándor:

A Dráva-projekt Országépítő

Azonosító: 342
Diebel,Andrea - Szarvák,Tibor - Kovács, Teréz:

A rendszerváltás vesztesei. Szociológiai vizsgálat eredményei egy határmenti falusi településen Bagamérban A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig : IV. Falukonferencia

Azonosító: 810
Diener,Alexander C. - Hagen,Joshua:

Borders: A Very Short Introduction Very Short Introductions

Azonosító: 343
Dobos,Zita:

Az egység erősítése - Debrecen Nagyvárad-Olaszi Református Tiszántúl : a Tiszántúli Református Egyházkerület lapja

Azonosító: 345
Domahidy, László:

Tájékoztató a magyar-román határvízi együttműködés újabb eseményeiről Víztükör

Azonosító: 344
Domahidy,László:

Nemzetközi kapcsolataink Románia. Tájékoztató a magyar-román határvízi együttműködésről Víztükör

Azonosító: 346
Domokos,László:

Békés megye elutasítja a nagymegyés régiósítást Comitatus : önkormányzati szemle

Azonosító: 895
Donnan, Hastings - Wilson, Thomas M.:

Határok és antropológia Európában Replika : szociológiai viták és kritikák : társadalomtudományi folyóirat

Azonosító: 927
Donnan, Hastings - Wilson, Thomas M. - Donnan, Hastings - Wilson, Thomas M.:

Ethnography, Security and the 'Frontier Effect' in Borderlands Borderlands : ethnographic approaches to security, power, and identity

Azonosító: 347
Dózsa,Gábor:

Szeged közforgalmú közlekedésének fejlődése az Európai Unióhoz való csatlakozás szemszögéből Városi közlekedés

Azonosító: 823
Dőry, Tibor - Nárai, Márta - Rechnitzer, János:

Vállalkozások jövőképe az osztrák-magyar határ menti térségben Elválaszt és összeköt - a határ : társadalmi-gazdasági változások az osztrák-magyar határ menti térségben

Azonosító: 350
Dövényi, Zoltán - Aubert,Antal:

Die Probleme der Arbeitslosigkeit in den strukturschwachen Gebieten der Grenzregionen Ungarns Towns, districts attraction, border regions

Azonosító: 349
Dövényi, Zoltán - Kovarszki,Andrea - László,Mária - Tóth,József:

Kisváros az ország szélén: Battonya Múlt, jelen, jövő - a településügy térben és időben : tiszteletkötet Kőszegfalvi György professzor úr 70. születésnapjára

Azonosító: 825
Dövényi, Zoltán - Lienau, Cay:

Aspekte der Raumentwicklung und der die Raumstruktur beeinflussenden Prozesse in der österreichisch-ungarischen Grenzregion Raumstrukturen und Grenzen in Südosteuropa

Azonosító: 348
Dövényi, Zoltán - Szónoky Ancsin, Gabriella:

A városok országhatárt átlépő kapcsolatai Magyarország szlovákiai és romániai határszakaszán Határok és az Európai Unió. Nemzetközi Földrajzi Konferencia. Szeged, 2002. november 29–30.

Azonosító: 824
Dövényi, Zoltán - Szukk, Olivér - Tóth, József:

A térformáló folyamatok és a területi fejl?dés történeti földrajzi aspektusai az osztrák–magyar határtérségben Globalitás, regionalitás, lokalitás : tiszteletkötet Golobics Pál tanár úr 60. születésnapjára

Azonosító: 46
Duchacek,Ivo - Michelmann,Hans J. - Soldatos,Panayotis:

Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units

Azonosító: 526
Duleba, Alexander - Mitryayeva , Svitlana :

Carpathian Euroregion: Prospects and Challenges II. Role of the Carpathian Euroregion in Confronting Its Minority Agenda

Azonosító: 47
Dunford, Mick - Kafkalas, Grigoris - Kaukalas, Gr?gor?s:

Cities and regions in the new Europe: the global-local interplay and spatial development strategies

Azonosító: 49
Dupuy,Pierre-Marie:

La coopération régionale transfrontali?re et le droit international Annuaire français de droit international

Azonosító: 352
Duray, Balázs - Hegedűs, Zoltán:

Komplex (funkcionális és szerkezeti) tájökológiai kutatások a dél-alföldi régió határmenti területein Tájökológiai Lapok

Azonosító: 351
Duray, Balázs - McCollin,Duncan - Jackson,Janet I.:

Complex (functional and structural) landscape ecology research in the border area of the Dél-Alföld Region, Hungary Planning, People and Practice The Landscape Ecology of Sustainable Landscapes.Proceedings of the 13th Annual IALE(UK) Conference, held at the University of Northampton, 2005

Azonosító: 197
Duray,Balázs - Timár,Judit:

Tájidentitás és területfejlesztés a határ mentén Határkonstrukciók magyar-szerb vizsgálatok tükrében

Azonosító: 354
Dúró,Annamária - Kitowski,Jerzy - Zioło,Zbigniew:

Osadnictwo rozproszone w Polsce i na Wegrzech jako problem geografii spolecznej Przemiany struktur spoleczno-gospodarczych obszarów przygranicznyh = Changes in the socio-economic structures in frontier regions

Azonosító: 829
Éger, György:

A határ két oldalán : Az életkörülmények és életmód azonosságáról és különbségéről az osztrák-magyar határtérségben Agrártörténeti szemle = Historia rerum rusticarum

Azonosító: 355
Éger,György:

Kettős tükörben. Etnikai preferenciák néhány közép-európai határtérségben Pro Minoritate

Azonosító: 356
Éger,György - Langer,Josef:

Határ, régió, etnikumok Közép-Európában

Azonosító: 357
Eke,Pálné - Tóth, József:

Az országhatár menti terület népesedési folyamatai Szabolcs-Szatmár megyében Tér - idő - társadalom : (huszonegy tanulmány Enyedi Györgynek)

Azonosító: 50
Engl, Alice:

Future Perspectives on Territorial Cooperation in Europe: The EC Regulation on a European Grouping of Territorial Cooperation and the Planned Council of Europe Third Protocol to the Madrid Outline Convention concerning Euroregional Co–opera European Diversity and Autonomy Papers

Azonosító: 8
Enyedi, György:

A Bécs-Pozsony-Gy?r régió együttm?ködési lehet?ségei : kutatási jelentés

Azonosító: 358
Enyedi,György:

Határok, régiók, etnikumok (Könyvismertetés) Magyar Tudomány

Azonosító: 361
Erdősi, Ferenc:

Entwicklungspolitik in den Grenzgebieten Ungarns Specimina Geographica

Azonosító: 359
Erdősi, Ferenc - Erdősi, Ferenc - Tóth, József:

A határmenti térségek kutatásáról A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái : az 1986. november 4-5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga

Azonosító: 362
Erdősi, Ferenc - Maier,Jörg:

Strukturen und Entwicklungsprobleme in den Grenzgebieten Ungarns Raum und Grenzen III. Einfluss und Auswirkungen von Grenzen in einem sozialistischen Land - das Beispiel Ungarn

Azonosító: 360
Erdősi, Ferenc - Pál, Ágnes:

A határmenti térségek kutatásáról Héthatáron : tanulmányok a határ menti települések földrajzából

Azonosító: 363
Erőss, Ágnes - Tátrai, Patrik:

Ethnic features of symbolic appropriation of public space in changing geopolitical frames - the case of Oradea/Nagyvárad Földrajzi értesítő

Azonosító: 916
Estélyi Krisztina - Keszegh Béla - Kovács Péter - Mikóczy Ilona:

Munkaerőmozgás a szlovák-magyar határ mentén Polgári szemle

Azonosító: 859
Faluvégi,Albert - Tipold,Ferenc:

A társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések Területi statisztika

Azonosító: 830
Fejtő, Ferenc:

Két testvérmetropolis: Bécs és Budapest Európai szemle

Azonosító: 366
Fenyő, István:

Miskolczy Ambrus: Románok a történeti Magyarországon; Miskolczy Ambrus: Határjárás a román-magyar közös múltban Századok

Azonosító: 9
Filep, Bálint:

Győr és Nyíregyháza térségszervezőerejének, valamint versenyképességének összehasonlító vizsgálata Comitatus : önkormányzati szemle

Azonosító: 367
Fleischer,Tamás:

Régiók, határok és hálózatok Tér és társadalom

Azonosító: 368
Fleisz,János:

"Centrumból perifériára". Nagyvárad átalakulása 1919-1930 között Limes : tudományos szemle

Azonosító: 369
Flóra,Gábor - Székedi,Levente:

Hálózat határok felett: Magyar-Román Határmenti Szociálpolitikai Fórum Szociális szemle

Azonosító: 117
Fodor, István - Barta,Györgyi - G. Fekete,Éva - Szörényiné Kukorelli,Irén - Timár,Judit:

Environmental protection in light of changes in Hungary's regional policy : possibilities arising from and limitations imposed by cross-border location as illustrated by the example of the Danube-Dráva National Park region Hungarian spaces and places : patterns of transition

Azonosító: 116
Fodor,István - Sándor,László:

A Dráva, amely összekötött, elválasztott és újra összeköt Érintkező kultúrák, kisebbségi értékek : (identitás, kultúra, kisebbség). Magyar - horvát - szlovén kisebbségi tanulmányok

Azonosító: 370
Fodor,István - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Környezeti problémák Kelet-Közép-Európa határain Határok és az Európai Unió. Nemzetközi Földrajzi Konferencia. Szeged, 2002. november 29–30.

Azonosító: 831
Fogarassy,László:

Határmenti események Burgenland megalakulásától az új határvonal megállapításáig (1921 november-1923 március) Soproni szemle : művelődéstörténelmi folyóirat

Azonosító: 371
Forray,R. Katalin - Pribersky, Andreas:

A határmenti együttműködés és az oktatás : tudományos tanácskozás : Szombathely, 1992. április 27-29

Azonosító: 832
Földvári,Zsuzsa:

Magyar kép a nagyvilágban: Ausztria: kalandozók kíméljenek! HVG

Azonosító: 10
G. Fekete, Éva:

Határ menti együttm?ködések a Bódva-völgy és a Cserehát térségében Észak-magyarországi stratégiai füzetek

Azonosító: 51
Gabbe, Jens:

The Euroregion as a place for transfrontier cooperation implementation Isig magazine

Azonosító: 52
Gabbe, Jens:

Legal status of cross-border co-operation structures – past, present and prospects

Azonosító: 199
Gábrity Molnár, Irén:

Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadban Közép-Európai közlemények

Azonosító: 198
Gábrity Molnár,Irén:

A jövő záloga : Szabadka felsőoktatásának jelene és jövője Szeged : a város folyóirata : várostörténet, kulturális és közéleti magazin

Azonosító: 833
Gadner, Helmut:

Osztrák-magyar együttműködés a hemato-onkológiában Gyermekgyógyászat : gyermek- és ifjúság-egészségügyi szaklap

Azonosító: 372
Gagyi,József - Oláh,Sándor - Sík,Endre - Tóth,Judit:

Vendégmunkások utazási formái Maros megyéből Magyarországra Idegenek Magyarországon. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsopot Évkönyve,1997

Azonosító: 816
Gál, Zoltán - Lux, Gábor - Illés, Iván - Lux, Gábor:

Danube Region – Analysis and Long-Term Development Trends of the Macro-Region Discussion Papers

Azonosító: 53
Galette, Alfons:

The draft European charter of local self-government : Submitted by the Conference of local and regional authorities of Europe German yearbook of international law1982

Azonosító: 373
Garai,Ildikó - Gál,Zoltán - Huszár,Zoltán:

Európa külső és belső határai a XIX. és a XX. században Kutatási füzetek

Azonosító: 374
Gasparini,Alberto - Éger, György - Langer, Josef:

Határvárosok Európában és a kisebbségek szerepe Határ, régió, etnikumok Közép-Európában

Azonosító: 834
Gazdag,László:

Temerin, Torony, Rába, Szentgotthárd : Avagy sajátos osztrák kettős mérce Kapu

Azonosító: 375
Géber,János - Süli-Zakar, István:

Hálózat alapú térszerkezet-vizsgálatok egy határmenti térstruktúra példáján Tanár úrnak tisztelettel! : 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára

Azonosító: 836
Gecsényi, Lajos:

Két könyv Bécs és Magyarország kapcsolatainak történetéről : Oppl, Ferdinand-Perger, Richard: Kaiser Friedrich III. und die Wiener 1483-1485. Wien, 1993. : Perger, Richard: Das Palais Esterházy in der Wallnerstrasse zu Wien. Wien, 1994 Levéltári szemle

Azonosító: 835
Gecsényi,Lajos:

Bécs és Magyarország kereskedelmi kapcsolatainak történetéhez a 16-17. század fordulóján Századok

Azonosító: 837
Gehler,Michael:

Az "osztrák modell" Magyarországnak? Ausztria és a magyar forradalom 1956-ban Rubicon

Azonosító: 376
Gergely,Lajos:

Fókuszban magyar-román kapcsolatok. Bukaresti vizsgadrukk. Kizárólag Románián múlik, nyer-e a csatlakozásból, a keleti határvidékké válás kínálta lehetőségekből Piac&Profit

Azonosító: 377
Gergely,László:

Interreg. Összenőtt régiók. Régióközponti szerepkörért versenyez Debrecen és Nagyvárad? Piac&Profit

Azonosító: 383
Golobics, Pál - Merza, Péter - Tasnádi, Péter - Lóczy,Dénes - Tóth,József - Trócsányi,András:

International regional co-operation in Central-Europe – the aspects of Hungarian cross-border co-operation Progress in Geography in the European Capital of Culture 2010

Azonosító: 379
Golobics, Pál - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A határ menti térségek városainak szerepe az interregionális együttműködésben Magyarországon Határon innen - határon túl : Szeged, 1996. szeptember 4-6.

Azonosító: 385
Golobics, Pál - Tóth, József - Kivell, Philip - Roberts, Peter - Walker, GordonP.:

Spatial and enviromental problems of border regions in East–Central Europe, with special reference to the Carpathian basin Environment, planning, and land use

Azonosító: 386
Golobics, Pál - Tóth, József - Koter, Marek - Heffner, Krystian:

International Regional Co-operation of the Border Areas in Hungary Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems

Azonosító: 119
Golobics, Pál - Vuics, Tibor - Pap,Norbert - Szász,István - Tóth,József:

Some theoretical and practical issues of the Hungarian-Croation and Hungarian-Slovenian borderland co-operation Geographic Issues of the Development of a Rising Region

Azonosító: 378
Golobics,Pál:

A határmenti térségek városainak szerepe az interregionális együttműködésben Közlemények a Janus Pannonius Tudományegyetem Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékéről

Azonosító: 380
Golobics,Pál - Kőszegfalvi, György - Tésits,Róbert - Tóth,József:

Magyarország határmenti térségeinek szerepe a nemzetközi együttműködésben A társadalmi minimumtól a jólétig : tiszteletkötet Vuics Tibor professzor úr 60. születésnapjára

Azonosító: 381
Golobics,Pál - Merza,Péter - Pap,Norbert:

Térkapcsolatok és határtérségek A területfejlesztés földrajzi alapjai

Azonosító: 120
Golobics,Pál - Trócsányi,András:

A határmenti térségek/régiók együttműködésének lehetőségei a Dél-Dunántúlon.– Co-operation Possibilities of Borderland Regions in South Transdanubia Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Tanszékeiről

Azonosító: 163
Göncz,László:

A Mura mente némely társadalmi jellemzői a századfordulón Vasi honismereti és helytörténeti közlemények

Azonosító: 164
Göncz,László:

A Mura mente társadalmi jellemzői a századfordulón, valamint az első világháború után bekövetkezett értékrendszerváltás és nemzettudatválság Kutatási füzetek

Azonosító: 11
Grande, Edgar - Grande, Edgar - Jachtenfuchs, Markus:

Wie problemlösungsfähig ist die EU? Regieren im europäischen Mehrebenensystem

Azonosító: 55
Graute, Ulrich - Ulijn,Jan - Drillon,Dominique - Lasch,Frank:

European territorial co-operation to improve competitiveness of the Union. The case of EU funded co-operation in Central and South-eastern Europe Entrepreneurship, Cooperation and the Firm: The Emergence and Survival of High-Technology Ventures in Europe

Azonosító: 387
Greve,Bent - Rydbjerg,Maj:

Cross-Border Commuting in the EU: Obstacles and Barriers Country Report: The S?nderjylland-Schleswig Region Research Paper

Azonosító: 388
Grimm, Frank-Dieter - Leistner, Frieder:

Grenzübergreifende Städtekooperationen in Grenzregionen Mittel- und Südosteuropas - Stand und Prespektiven Europa Regional

Azonosító: 838
Grosina, Helmut:

Grenzraum Burgenland Raumordnung an gemeinsamen Grenzen

Azonosító: 390
Grosz, András:

Unternehmenskooperationen entlang der Grenze aus ungarischer Perspektive Tér és Társadalom

Azonosító: 883
Grosz, András - Lelkes, Gábor - Hardi, Tamás - Tóth, Károly:

A magyar-szlovák határtérség gazdasági folyamatai Határaink mentén : a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

Azonosító: 389
Grosz,András:

Vállalati együttműködések a határ mentén magyar szemszögből Tér és társadalom

Azonosító: 56
Guillermin,Guy - Oberdorff,Henri:

La Cohésion économique et sociale : une finalité de l'Union européenne : actes du colloque de Grenoble, 19-21 octobre 1998

Azonosító: 839
Györe,Zoltán:

Vas megye az Unióban. Szombathely nagytérségi szerepköre Kelet-Burgerlandra is bővíthető Európai tükör

Azonosító: 391
Györffy,István:

Az új magyar föld (A bukaresti békében Magyarországhoz kapcsolt román területek helyrajzi ismertetése) Földrajzi Közlemények

Azonosító: 841
Győri, Róbert:

Bécs kapujában : területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20. század elején Korall : társadalomtörténeti folyóirat

Azonosító: 840
Győri, Róbert - Jankó, Ferenc:

Nyugat-Dunántúl és Burgenland regionális fejlettségi különbségeinek alakulása 1910 és 2001 között Soproni szemle : művelődéstörténelmi folyóirat

Azonosító: 121
Gyuricza,László - Foki,Melinda - Drozg,Vladimir:

Alternativen zum Tourismus in einen benachteilighten Kleinraum in der Grenzregion Obmejna obmoc?ja = Hata?rmenti teru?let = Grenzgebiete = Pohranic?ni? region : zbornik referatov

Azonosító: 392
Hadas,Miklós - Éger, György - Langer, Josef:

Határtérség és modernizáció Határ, régió, etnikumok Közép-Európában

Azonosító: 402
Hajdú, Zoltán:

Emerging conflict or deepening cooperation? : the case of the Hungarian border regions Border Regions in Functional Transition - European and North American Perspectives

Azonosító: 395
Hajdú, Zoltán:

Határok mentén Educatio

Azonosító: 126
Hajdú, Zoltán:

Problems of cross-border co-operation across the Hungarian-Croatian border after Hungary's accession to the European union Traffic links between Croatia and the European countries encouraging the social, economic and cultural development of the northwest Croatia : Proceedings of the International Scientific Symposium held in Varaždin, 10 - 11 November 2005

Azonosító: 128
Hajdú, Zoltán:

A dél–dunántúli – horvát határtérség belehelyezése az európai térbe, geopolitikai kitekintés CROST. Zárótanulmány

Azonosító: 394
Hajdú, Zoltán - Erdősi, Ferenc - Tóth, József:

Az államhatárok és a határ menti területek politikai földrajzi kutatása A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái : az 1986. november 4-5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga

Azonosító: 127
Hajdú, Zoltán - Gál,Zoltán:

Potential Possibilities of Transborder Co-operation After Hungary’s Accession to the European Union. Role of the Regions in the Enlarging European Union

Azonosító: 403
Hajdú, Zoltán - Ganster, Paul - Sweedler, Alan - Scott, James Wesley - Eberwein, Wolf-Dieter:

Emerging conflict or deepening cooperation? The case of the Hungarian border regions Borders and border regions in Europe and North America

Azonosító: 401
Hajdú, Zoltán - Illés, Iván - Raffay, Zoltán:

Southeast-Europe : state borders, cross-border relations, spatial structures

Azonosító: 404
Hajdú, Zoltán - Janicki,Wojciech:

Sub/Trans-Carpathia: a special multicultural region European multiculturalism as a challenge - policies, successes and failures

Azonosító: 397
Hajdú, Zoltán - Mohos,Mária:

A közigazgatási határok változásai a Kárpát-medencében A határ, amely elválaszt és összeköt : Mandulavirágzási tudományos napok 2002. március 4-8.

Azonosító: 405
Hajdú, Zoltán - Nagy, Imre - Scott,James Wesley:

Changing border situations within the context of Hungarian geopolitics EU enlargement, region building and shifting borders of inclusion and exclusion

Azonosító: 398
Hajdú, Zoltán - Pásztor,Cecília:

A magyar földrajztudomány országszemlélete Trianon előtt és után "...ahol a határ elválaszt" : Trianon és következményei a Kárpát-medencében

Azonosító: 124
Hajdú, Zoltán - Pavlakovich-Kochi,Vera - Morehouse,Barbara J. - Wastl-Walter,Doris:

Renewal of cross-border co-operation along the Hungarian-Croatian border Challenged Borderlands: Transcending Political And Cultural Boundaries (Border Regions Series)

Azonosító: 399
Hajdú, Zoltán - Szónoky Ancsin,Gabriella - Pál,Viktor - Karancsi,Zoltán:

Magyarország szomszédsági környezetének változásai 1918-ig A határok kutatója : tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére

Azonosító: 123
Hajdú, Zoltán - Tésits,Róbert - Tóth,József:

A magyar-horvát államhatár történeti és politikai földrajzi sajátosságai Kommunikáció térben és időben : tiszteletkötet Erdősi Ferenc professzor úr 65. születésnapjára

Azonosító: 129
Hajdú,Zoltán:

A magyar-horvát határ történeti, közjogi, közigazgatási kérdései 1918-ig (történeti és politikai földrajzi vázlat) Balkán füzetek

Azonosító: 200
Hajdú,Zoltán:

A Vajdaság 1910-1920 között : Szerb-magyar együttélés és a világháború História

Azonosító: 608
Hajdú,Zoltán - Gallusser,Werner Arnold - Bürgin,Matthias - Leimgruber,Walter:

Cities in the frontier regions of the Hungarian state : Changing borders, changing political systems, new evaluated contacts Political boundaries and coexistence

Azonosító: 396
Hajdú,Zoltán - Horváth,Gyula:

A határon átnyúló együttműködés potenciális lehetőségei Magyarország EU-csatlakozása után A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban

Azonosító: 400
Hajdú,Zoltán - Illés,Iván - Raffay,Zoltán:

Délkelet-Európa : államhatárok, határokon átnyúló kapcsolatok, térstruktúrák

Azonosító: 122
Hajdú,Zoltán - Pál,Ágnes - Szónokyné Ancsin,Gabriella:

A magyar-horvát határmenti együttműködés dilemmái Határon innen - határon túl

Azonosító: 406
Hajnal,Klára - Lovász,György - Szabó,Géza:

Határok és korlátok Területfejlesztés - regionális kutatások : tiszteletkötet Tóth József professzor úr 60. születésnapjára

Azonosító: 165
Hajós,Ferenc:

Szlovén-magyar szomszédság Európai szemle

Azonosító: 407
Halás,Marián - Spišiak,Peter - Horňák,Marcel:

Trans-border population migrations : a case study Természettudományi Közlemények

Azonosító: 95
Hallgató,Balázs:

A Dráva-szabályozás története a Baranya megyei szakaszon (1827-1847) Kutatások az Eötvös József Főiskolán

Azonosító: 166
Halmos,Benedek:

Az új magyar-szlovén vasúti kapcsolat regionális hatásai Falu Város Régió

Azonosító: 408
Hanusz,Árpád - Boros,László:

Határmenti területek idegenforgalmi fejlesztési lehetőségei /Felső-Tiszavidék/ Táj, ember, gazdaság : (Földrajzi tanulmányok)

Azonosító: 411
Hardi, Tamás:

Az államhatárok átalakulása és lehetőségek az együttműködésre Szakmai Szemle (Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala)

Azonosító: 412
Hardi, Tamás:

Határrégiók kialakulása és nemzetállami határok Szakmai Szemle (Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala)

Azonosító: 12
Hardi, Tamás:

Szuburbanizációs jelenségek Gy?r környékén Tér és Társadalom

Azonosító: 167
Hardi, Tamás:

A szlovén–magyar határon átnyúló kapcsolatok lehetőségei a szlovén regionalizmus tükrében Tér és társadalom

Azonosító: 416
Hardi, Tamás:

Az államhatárokon átnyúló régiók formálódása Magyar tudomány

Azonosító: 849
Hardi, Tamás:

Határon átnyúló ingázás, munkavállalás az osztrák-magyar határtérségben Tér és Társadalom

Azonosító: 850
Hardi, Tamás:

Grenzüberschreitende Pendlerei, Erwerbstätigkeit im Österreichisch-Ungarischen Grenzraum Tér és Társadalom

Azonosító: 422
Hardi, Tamás:

Euroregions in Hungary GeoPolitica

Azonosító: 421
Hardi, Tamás:

Euroregions in Hungary Moravian Geographical Reports

Azonosító: 420
Hardi, Tamás - Barta, Györgyi - G. Fekete, Éva - Szörényiné Kukorelli, Irén - Timár, Judit:

Borders and regional co-operations Hungarian spaces and places : patterns of transition

Azonosító: 414
Hardi, Tamás - Beszteri,Béla - Mikolasek,Sándor:

Nemzeti határok és poszt-nacionalista gondolatok a határ menti régiókról Regionalitás - lokalitás a 21. században : Tanulmánykötet az azonos című tudományos konferencia anyagai alapján, amely a Komáromi Napok keretében 2001. április 27-én Komáromban került sorra

Azonosító: 417
Hardi, Tamás - Buday-Sántha,Attila - Lux,Gábor:

Az államhatárokon túlnyúló régiók formálódása a Kárpát-medencében Évkönyv 2006

Azonosító: 413
Hardi, Tamás - Dormány, Gábor - Kovács, Ferenc - Péti, Márton - Rakonczai, János:

Néhány földrajzi elmélet alkalmazása a Kárpát-medence határtérségeire és a határ menti együttműködéseire A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, 2001. október 25-27.

Azonosító: 911
Hardi, Tamás - Gál, Zoltán:

Transborder Movements and Relations in the Slovakian–Hungarian Border Regions Discussion Papers

Azonosító: 410
Hardi, Tamás - Hajdú,Zoltán - Pap,Norbert - Tóth,József:

A határon átnyúló regionális kapcsolatok és együttműködések eltérő lehetőségei néhány elmélet tükrében Az átalakuló Balkán politikai földrajzi kérdései : II. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia : Pécs, 2000. november 27-29.

Azonosító: 876
Hardi, Tamás - Hardi, Tamás - Tóth, Károly:

A határtérség térszerkezeti jellemzői Határaink mentén : a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

Azonosító: 897
Hardi, Tamás - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

A szuburbanizáció jelensége és hatásai - határon innen és túl Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 409
Hardi, Tamás - Horváth,Gyula - Rechnitzer,János:

Államhatárok és regionális együttműködések Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón

Azonosító: 418
Hardi, Tamás - Kaiser,Tamás - Ágh,Attila - Kis-Varga,Judit:

Az eurorégiók mint a határon átnyúló fejlesztés eszközei a Kárpát-medencében A régiók Magyarországa

Azonosító: 846
Hardi, Tamás - Kis,Mária - Gulyás, László - Erdélyi, Evelyn:

Az EU-csatlakozás hatása a határ menti térségek fejlődésére a Nyugat-Dunántúlon Európai kihívások 2. Tudományos konferencia

Azonosító: 848
Hardi, Tamás - Komornicki, Tomasz - Czapiewski, Konrad L.:

The Austrian–Slovakian–Hungarian tri-border region: emergence of a new transborder unit New spatial relations in new Europe

Azonosító: 14
Hardi, Tamás - Lados, Mihály - Tóth, Károly:

Slovensko–Maďarskáaglomerácia v okolí Bratislavy

Azonosító: 15
Hardi, Tamás - Lampl, Zsuzsanna:

Határon átnyúló ingázás a szlovák—magyar határtérségben Tér és Társadalom

Azonosító: 910
Hardi, Tamás - Lux, Gábor:

Cities, Regions and Transborder Mobility Along and Across the Border Discussion Papers

Azonosító: 16
Hardi, Tamás - Mezei, István:

A racionalizmus és a nacionalizmus küzdelme : eurorégiók a magyar-szlovák határon Comitatus : önkormányzati szemle

Azonosító: 845
Hardi, Tamás - Nárai, Márta:

A határ és a határmentiség : A mentális kép vizsgálata négy osztrák-határ-menti településen Comitatus : önkormányzati szemle

Azonosító: 843
Hardi, Tamás - Nárai, Márta - Beszteri,Béla - Mikolasek,Sándor:

A határ és a határmentiség mentális képének vizsgálata négy osztrák határ menti magyar településen A polgárosodás folyamatai : polgárosodási modellek országosan Nyugat- és Közép-Dunántúlon

Azonosító: 842
Hardi, Tamás - Nárai, Márta - Rechnitzer, János:

A határ és az ember. Az osztrák-magyar határ mentén élők képe a határról és a "másik oldalról" Elválaszt és összeköt - a határ : társadalmi-gazdasági változások az osztrák-magyar határ menti térségben

Azonosító: 847
Hardi, Tamás - Rechnitzer, János - Abramov,I.V. - Jakimovics,B.A. - Elenszkij,A.V.:

Effects of a University for the Regional Development.Case Study of the Hungarian–Austrian–Slovakian Tri-Border Region Integracijasz evropejszkimi i mirovimi szisztemami obrazovanija

Azonosító: 844
Hardi, Tamás - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A határ és az ember - az osztrák-magyar határ mentén élők képe a határról és a másik oldalról Határok és régiók : nemzetközi földrajzi konferencia : Szeged 1999. november 29-30.

Azonosító: 419
Hardi,Tamás - Nárai,Márta:

A határ menti területek jellegzetességeinek átalakulása a 20. század végi Nyugat-Magyarországon Tér és Társadalom

Azonosító: 875
Hardi,Tamás - Tóth,Károly:

Határaink mentén : a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

Azonosító: 851
Hárs,József:

Jiri Altman: Burgenland. A történelmi Magyarország és a mai Ausztria. Utazás egy multikulturális régió történetén és térségén át. Prágai Tükör, 1995. 4. szám, 4-10 oldal. [könyvismertetés] Soproni szemle : művelődéstörténelmi folyóirat

Azonosító: 424
Hautzinger,Zoltán:

Tanulmányok a "Magyar határellenőrzés - európai biztonság" című tudományos konferenciáról Pécsi határőr tudományos közlemények

Azonosító: 853
Havas, Ferenc:

Sopron városi és megyei hallgatók a bécsi állatorvosi egyetemen a XIX. század első felében A hús

Azonosító: 852
Havas,Ferenc:

Határ menti állatorvos-találkozó Győr-Sopron megyében Magyar állatorvosok lapja

Azonosító: 427
Heliński, Piotr:

Carpathian Euroregion 1993-1998 Five Years of Dialogue and Co-operation

Azonosító: 428
Herendi,István - Pál, Ágnes - Aubert, Antal:

Oktatási intézmények működésének sajátosságai a határ mentén Héthatáron : tanulmányok a határ menti települések földrajzából

Azonosító: 429
Hinfray,Noémie:

Intégration européenne et recompositions transfrontali?res dans les PECO. Le cas de l’eurorégion Hajdú-Bihar (Hongrie) – Bihor (Roumanie)

Azonosító: 430
Híves,Tamás - Forray, R. Katalin - Pribersky, Andreas - Rechnitzer, János:

A határ menti térségek iskolázottsági és társadalmi szerkezete A határmenti együttműködés és az oktatás : tudományos tanácskozás : Szombathely, 1992. április 27-29 = Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildung : wissenschaftliche Tagung : Szombathely, 27-29 April 1992.

Azonosító: 855
Hoffmann, Márta - Lendvay, Judit - Signitzer, Benno - Waitzbauer, Harald:

Sopronból Burgenland - és viszont Jel-kép

Azonosító: 854
Hoffmann,Márta - Lendvay,Judit - Signitzer, Benno - Waitzbauer, Harald:

Burgenland from Sopron - and the Other Way Round Jel-kép

Azonosító: 856
Holló,Ferenc:

Osztrák - magyar közös tudományos ülés (Bécs, 1976. október 16.) Magyar állatorvosok lapja

Azonosító: 17
Hooghe, Liesbet - Marks, Gary:

Multi-Level Governance and European Integration Governance in Europe

Azonosító: 431
Hoóz, István:

A határmenti települések elnéptelenedése Statisztikai szemle : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata

Azonosító: 432
Horga, Ioan:

Constructie Europeana: Traditie, Realitate, Si Perspectiva

Azonosító: 433
Horga, Ioan:

Teoria Relaţiilor Internaţionale

Azonosító: 434
Horga, Ioan - Süli-Zakar, István:

Challenges and Perspectives. – Regional and Euroregional Issues in the New Europe

Azonosító: 909
Horváth, Gyula - Lux, Gábor:

Territorial cohesion in the Carpathian basin: trends and tasks Discussion Papers

Azonosító: 857
Horváth,Ferenc:

A Sopron-Bécsújhely vasútvonal jubileumi ünnepségei Sínek világa

Azonosító: 201
Horváth,Gyula:

A magyar-jugoszláv határmenti területi-gazdasági kapcsolatok fejlesztése Ipargazdaság

Azonosító: 436
Horváth,Gyula - Batey, Peter W. J. - Cappellin, Riccardo:

Restructuring and interregional cooperation in Central Europe : The case of Hungary Regional networks, border regions and European integration

Azonosító: 914
Houtum, Henk van:

The Development of Cross-Border Economic Relations Dissertation Series

Azonosító: 917
Houtum, Henk van:

An Overview of European Geographical Research on Borders and Border Regions Journal of Borderlands Studies

Azonosító: 912
Houtum, Henk van:

Borders of Comfort: Spatial Economic Bordering Processes in and by the European Union Regional & Federal Studies

Azonosító: 437
Ilieş, Alexandru:

The peculiarities of the human mobility frame in the Romanian-Hungarian and Romanian-Ukrainean border area BELGEO : Revue Belge de Géographie

Azonosító: 444
Ilieş, Alexandru - Tatar, Marius - Süli-Zakar, István:

Euroregions with territorial Romanian participation "Tájak - régiók - települések..." : tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt

Azonosító: 441
Illés, Iván:

A regionális együttműködés feltételei Közép-és Kelet-Európában Tér és Társadalom

Azonosító: 442
Illés, Iván:

Borders and cross-borders co-operation in the countries of Central and South-Eastern Europe Südosteuropa

Azonosító: 443
Illés, Iván - Enyedi, György - Tózsa, István:

Borders and cross-border cooperation in the countries of Central and South-East Europe The region : regional development, policy, administration, E-government

Azonosító: 438
Illés,Dóra:

Transznacionális funkciójú városi térségek és azok határon átnyúló együttműködései Magyarország és szomszédai területén „A városok szerepe a regionális fejlődésben”A Magyar Regionális Tudományi Társaság IV. Vándorgyűlése

Azonosító: 439
Illés,Iván:

A Kárpátok Eurorégió Valóság

Azonosító: 440
Illés,Iván - Kiss,J. László:

Határok és határmenti együttműködés Nyugat- és Kelet-Európában Európai határok - európai stabilitás

Azonosító: 896
Ilyés,Zoltán - Kovács,Nóra - Osvát,Anna - Szarka,László:

A határfogalom változó tartalmaia geográfiától az empirikus kultúrakutatásig Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből

Azonosító: 445
István,Tiborné:

Békés megye kistérségeinek társadalmi-gazdasági jellemzői Comitatus: önkormányzati szemle

Azonosító: 446
Ivanica,Madalina:

Impactul procesului de aderare la Uniunea Europeana asupra administratiei publice din Romania

Azonosító: 447
Izsák,Éva - Nárai, Márta - Rechnitzer, János:

A határmentiség és a határ menti regionális együttműködés a sajtó tükrében 1989-től napjainkig Elválaszt és összeköt - a határ : társadalmi-gazdasági változások az osztrák-magyar határ menti térségben

Azonosító: 898
Jagodič, Devan - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

Határon átívelő lakóhelyi mobilitás az Európai Unió belső határai mentén Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 18
Jaschitz, Mátyás:

Elzárt múlt-határtalan jöv?? – Esztergom vonzáskörzete a huszadik században és az ezredfordulón Tér és Társadalom

Azonosító: 448
Jávor,Pál:

Magyar-román határmenti konferencia ETInfo : az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet információs lapja

Azonosító: 449
Jeggle, Utz:

Határ és identitás Regio : kisebbség, politika, társadalom

Azonosító: 130
Jeszenszky,Sándor:

Magyar-horvát technikatörténeti együttműködés Elektrotechnika

Azonosító: 450
Jóri,Johanna - Szónoky Ancsin, Gabriella:

Határmenti iskolai mobilitás Szeged és Lille térségében : egy kutatás kiindulópontjai Határok és eurorégiók

Azonosító: 393
Juhász,Erika:

Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus Régió és oktatás sorozat

Azonosító: 202
Juhász,József:

A Vajdaság és az autonómia : A kisebbségi jogok képviselete Szerbiában, 1945-2009 História

Azonosító: 203
K. Árokháti,Zsuzsanna:

Új fejezet a magyar-szerb környezetügyi kapcsolatok építésében Környezetvédelem

Azonosító: 451
Káldi,István:

A Debrecen-Nagyvárad vasútvonal Sínek világa

Azonosító: 858
Kállai,László:

XII. Állat-biotechnológiai Kerekasztal Konferencia. Sárvár, és Bécs, 1996. október 17-18. Állattenyésztés és takarmányozás

Azonosító: 860
Kaltenecker,Krisztina:

T1 A soproni németek kitelepítése (Krisch András: A soproni németek kitelepítése 1946. Lektorálta: Norbert SPANNENBERGER. Escort Tourist Utazási Iroda és Könyvkiadó Bt., Sopron, 2006. 159 p.) Múltunk

Azonosító: 861
Kampschulte, Andrea:

Das österreichisch-ungarische Grenzgebiet - Entwicklungschancen und -probleme im Zuge der Grenzöffnung Geographica Helvetica

Azonosító: 452
Karalyos,Zsolt:

"Végek dícsérete" : Debrecen, mint regionális kereskedelmi központ Gazdálkodás

Azonosító: 863
Károssy,Csaba - Puskás,János:

Egy határmenti német nemzetiségi falu történeti demográfiai jellemzőinek változása az elmúlt évszázad során A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tudományos közleményei

Azonosító: 862
Katona,Attila:

Az elválasztott területek drámaiatlan drámaisága. (Tóth Imre: A nyugat-.magyarországi kérdés 1922-1939. Diplomácia és helyi politika a két háboru között. Sopron, 2006) [könyvismertetés] Soproni szemle : művelődéstörténelmi folyóirat

Azonosító: 453
Kékesi,Márk Zoltán - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Társadalmi-gazdasági együttműködés a román-magyar határ mentén Arad, Békés, Csongrád és Temes megyékben Határok és eurorégiók

Azonosító: 864
Keller,László:

Száz éves a Győr - Sopron - Ebenfurthi vasút Elektrotechnika

Azonosító: 865
Kersánszky,Tamás:

Határmenti konferencia Sopron-Bécs ETInfo : az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet információs lapja

Azonosító: 131
Keserűné, Nagy Margit:

Dráva menti hajókikötők ünnepélyes átadása Falu Város Régió

Azonosító: 866
Keveházi,Katalin - Nagyváradi,Enikő:

Információ- és tapasztalatcsere Bécs, 2010. május 2–6. Könyvtári levelező/lap

Azonosító: 868
Király,Tibor:

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút mozgópostája Soproni szemle : művelődéstörténelmi folyóirat

Azonosító: 454
Kiss,Éva - Süli-Zakar, István:

Határ-e az országhatár az ipari befektetők számára? Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában : nemzetközi tudományos konferencia (2002. 09. 30-10. 01.)

Azonosító: 204
Kiss,Ferencz:

Szabadka és Szeged sz. kir. városok erdőbirtokának rövid leirása Erdészeti lapok

Azonosító: 455
Kiss,Gy. Csaba - Éger, György - Langer, Josef:

Határok és nemzetek Közép-Európában Határ, régió, etnikumok Közép-Európában

Azonosító: 456
Kiss,János Péter - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A határátkelők szerepe a határ menti kapcsolatokban az Alföldön Határok és régiók : nemzetközi földrajzi konferencia : Szeged 1999. november 29-30.

Azonosító: 205
Kiss,JánosPéter:

Illúziók nélkül - A határátkelők szerepe a határ menti kapcsolatok alakulásában az ukrán, a román és a szerb határszakaszon az 1990-es években Tér és társadalom

Azonosító: 132
Kiss,Tibor - Girán,János:

Verseny helyett kooperáció. Pécs ÖKOVÁROS - Mecsek-Dráva ÖKORÉGIÓ program bemutatása Tér és társadalom

Azonosító: 867
Kiss,Zoltán:

A Nyugat-Dunántúl határforgalma Területi statisztika

Azonosító: 458
Klein, Reinhard - Dövényi,Zoltán - Perczel,György:

Országhatárokat átlépő regionális politikai együttműködés az INTERREG és a PHARE keretében Tanulmányok a Központi Térség regionalizációs folyamatairól és térkapcsolati rendszeréről. 1.

Azonosító: 207
Klein, Rudolf:

In memoriam Szabadka - A történeti városközpont átalakítása Régi-új magyar építőművészet

Azonosító: 206
Klein,Rudolf:

Dömötör Gábor ,Gordona Prčić Vujnović, Anca Brătuleanu, Ana Maria Biro: Temesvár, Szeged és Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlődése az 1918-1941 közötti időszakban. A modernizmus hatása a regionális önazonosságra Régi-új magyar építőművészet

Azonosító: 869
Klose, Alfred - Langer, Elisabeth:

Gemeinde im Grenzland Schriftenreihe fur Kommunalpolitik und Kommunalwissenschaft

Azonosító: 459
Kłoskowska, Antonina:

Otwarte i zamknięte postawy narodowe w sytuacji pogranicza Kultura i Społeczeństwo

Azonosító: 461
Kobolka, István - Reményi,Péter:

A biztonságföldrajz sajátos területei a határmenti és átnyúló bűnözésföldrajz szempontjából Az integrálódó Európa politikai földrajza : III. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia : Pécs, 2002. november 7-8.

Azonosító: 460
Kobolka,István - Pap,Norbert - Tóth,József:

A Magyar Köztársaság határmenti térségeinek biztonsági tényezői, változásai - kiemelten a déli határszakaszon - a migráció tükrében Változó világ, átalakuló politikai földrajz: első magyar politikai földrajzi konferencia : konferenciakötet

Azonosító: 133
Kocsis Károly - Bognár András:

Horvátország pannon területének etnikai térképe

Azonosító: 874
Kocsis, Károly:

AzŐrvidék mai területének etnikai térképe

Azonosító: 463
Kocsis, Károly - Kocsis, Károly:

Territory and boundaries of states South Eastern Europe in maps

Azonosító: 462
Kocsis, Károly - Kocsisné Hódosi,Eszter:

Magyarok a határainkon túl: - a Kárpát-medencében

Azonosító: 870
Kocsis, Károly - Wastl-Walter, Doris:

A magyar és osztrák (német) nemzeti kisebbségek a nyugat-pannon határvidéken A Magyar Földrajzi Társaság 44. Vándorgyűlése : tudományos ülésszak, 1991

Azonosító: 872
Kocsis, Károly - Wastl-Walter, Doris:

Hungarian and Austrian (German) ethnic minorities at the Austro-Hungarian border region Geografski Zbornik

Azonosító: 871
Kocsis, Károly - Wastl-Walter, Doris - Forray R.,Katalin - Pribersky, Andreas:

A nyugat-pannon határvidéken élő magyar és osztrák nemzeti kisebbségek térbeli aktivitása A határmenti együttműködés és az oktatás : tudományos tanácskozás : Szombathely, 1992. április 27-29.

Azonosító: 873
Kocsis, Károly - Wastl-Walter, Doris - Seger, Martin - Beluszky, Pál:

Ungarische und österreichische Volksgruppen im westpannonischen Grenzraum Bruchlinie Eiserner Vorhang : Regionalentwicklung im österreichisch-ungarischen Grenzraum (Südburgenland/Oststeiermark - Westungarn)

Azonosító: 464
Kókai, Sándor:

A nyíregyházi ún. KGST-piac nemzetközi vonzása Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle

Azonosító: 468
Kókai, Sándor - Süli-Zakar, István:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határmenti területeinek elérhetőségi viszonyai és fejlesztési lehetőségei Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában : nemzetközi tudományos konferencia (2002.09.30-10.01)

Azonosító: 465
Kókai, Sándor - Szónokyné Ancsin,Gabriella:

A Marosszög demográfiai jellemzői és sajátosságai 1870-2002 között Határok és eurorégiók

Azonosító: 884
Kokasné Palicska,Lívia - Sinkáné Király,Anna:

Osztrák-magyar oktatási együttműködés Magyar textiltechnika : textilipar, ruhaipar, textiltisztítás

Azonosító: 886
Kolnhofer, Vince - Pap, Norbert - Tóth, József:

Új határ Magyarország és Ausztria között - a határkijelölés magyar és osztrák szempontjai Változó világ, átalakuló politikai földrajz : első magyar politikai földrajzi konferencia

Azonosító: 885
Kolnhofer,Vince - Tóth, József - Wilhelm, Zoltán:

Az osztrák-magyar határkijelölés szempontjai A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái : geográfus doktoranduszok első országos konferenciája, Pécs 1996. november 28-29.

Azonosító: 887
Komádi,Mónika - Czimre, Klára:

Az osztrák-magyar határ funkciójának időbeli változása Kisközségtől az eurórégióig : prof. dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye

Azonosító: 467
Komáromi, István - Kókai, Sándor:

Az ifjúsági turizmus kutatásának és fejlesztésének lehetőségei határ menti régiókban. Észak-alföldi régió (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) - Kárpátalja (Ukrajna) - Szatmár megye (Románia) Földrajz és turizmus : tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 60. születésnapjának tiszteletére

Azonosító: 466
Komáromi,István:

Idegenforgalmi-turisztikai tematikus programkínálatok kialakításának és fejlesztésének lehetőségei az észak-alföldi régióban, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében illetve annak határ-menti térségeiben különös tekintettel az ifjúsági t Természettudományi közlemények

Azonosító: 208
Komáromi,Sándor:

Boarov, D.: Vajdaság : európai identitás - autonómia-igénnyel Kisebbségkutatás

Azonosító: 470
Koncz, Gábor - Rácz,Szilárd:

Magyar-román határon átnyúló együttműködések egy prominenciavizsgálat tükrében Regionális átalakulás a Kárpát-medencében

Azonosító: 471
Koncz, Gábor - Süli-Zakar, István:

Városi együttműködések Magyarország határtérségeiben "Tájak - régiók - települések..." : tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt

Azonosító: 472
Koncz, Gábor - Szabó, Gyula - Kovács,Teréz:

A vidékfejlesztés lehetőségei és korlátai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti területein A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt : VI. Falukonferencia

Azonosító: 474
Koncz, Gábor - Szabó, Gyula - Scott, James Wesley:

Transboundary interaction in the Hungarian-Romanian border region : a local view EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion

Azonosító: 475
Koncz, Gábor - Szabó,Gyula - Szónokyné Ancsin,Gabriella:

The effects of the EU enlargement on cross-border cooperation in the Hungarian-Romanian border region Határok és eurorégiók

Azonosító: 469
Koncz,Gábor - Baranyi, Béla:

Sajátos tükör - a keleti határrégiók szerepének megjelenése a sajtóban Közelítések : a határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén

Azonosító: 473
Koncz,János:

Európai Unió : határbontástól a régióépítésig : (a természeti, anyagi és humán erőforrások hasznosítása a határmenti együttműködésben) Európai műhelytanulmányok

Azonosító: 476
Koppert,Sacha - Van der Boom, Eva:

Gaps and bridges in a border region : A regional geography of a Hungarian-Romanian area

Azonosító: 210
Korhecz, Tamás:

A Vajdaság közjogi helyzete Szerbiában, hatalmi szervezete és hatáskörei a 2009 decembertől hatályos új törvények fényében Jog, állam, politika

Azonosító: 209
Korhecz,Tamás:

A Vajdaság Autonóm Tartomány közigazgatásának helyzete és funkciója a Szerb Köztársaság közigazgatási szervezetén belül - aktuális kihívások és kérdések az új Alkotmány fényében = The Position and Function of the Autonomous Province of the Nemzetközi közlöny : közép-kelet-európai közigazgatási folyóirat = International journal : of public administration in Central and Eastern Europe

Azonosító: 134
Korompay,András:

Magyar-horvát határvízi együttműködés Víztükör

Azonosító: 477
Koter, Marek - Heffner, Krystian:

Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems Region and regionalism

Azonosító: 877
Kovács, András - Hardi, Tamás - Tóth, Károly:

A kiskereskedelem területi jellegzetességei a szlovák-magyar határtérségben Határaink mentén : a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

Azonosító: 20
Kovács, András - Szabó, Ingrid:

Nemzetközi t?kebefektetések munkaer?-piaci hatásai Komárom és Komárno térségében Földrajzi Értesít?

Azonosító: 480
Kovács, Csaba - Kovács, Csaba - Pál, Viktor:

A határmenti területek kutatása Magyarországon az elmúlt két évtizedben A társadalmi földrajz világai

Azonosító: 21
Kovács, Katalin - Váradi, Mónika Mária:

Karöltve. A regionális együttm?ködés esélyei a Bécs-Pozsony-Gy?r háromszögben M?hely

Azonosító: 365
Kovács, Teréz:

Borderland situation As It is Seen by a Sociologist Discussion Papers

Azonosító: 485
Kovács, Zoltán:

Border changes and their effect on the structure of Hungarian society Political Geography Quarterly

Azonosító: 484
Kovács, Zoltán:

A határ menti területek központhálózatának átalakulása az első világháború után FöldrajziKözlemények

Azonosító: 486
Kovács, Zoltán - Maier, Jörg:

Veränderungen des Siedlungsnetzes der Grenzregionen in Ungarn von der. Jahrhundertwende bis heute Raum und Grenzen III. Einfluss und Auswirkungen von Grenzen in einem sozialistischen Land - das Beispiel Ungarn

Azonosító: 478
Kovács,Andrea - Szűcs, Anna:

A magyar-román határ mentén fekvő Dél-Alföld és Vest régiók összehasonlítása Területi statisztika

Azonosító: 479
Kovács,Csaba - Abonyiné Palotás,Jolán - Becsei, József - Kovács, Csaba:

Vállalkozások Magyarországon a román és a jugoszláv határ mellett A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága

Azonosító: 888
Kovács,Éva:

Határmítoszok és helyi identitásnarratívák az osztrák-magyar határ mentén Replika : szociológiai viták és kritikák : társadalomtudományi folyóirat

Azonosító: 481
Kovács,Gábor - Tóth,Ilona:

Üzembehelyezésre került a második magyar-román villamosenergia-hálózati kapcsolat, a Békéscsaba-(Nadab)-Arad 400 kV-os összeköttetés Elektrotechnika

Azonosító: 136
Kovács,Teréz:

A határmenti falvak elmaradottságának oka az ott élök véleménye alapján Polláck Mihály Műszaki Főiskola Tudományos Közleményei 2: Közgazdaságtan, Szociológia, Történelem

Azonosító: 483
Kovács,Teréz:

A határmenti fekvés szerepe a falusi települések életében Tér ésTársadalom

Azonosító: 482
Kovács,Teréz - Erdősi, Ferenc - Tóth, József:

Néhány módszertani elképzelés a határmenti térségek szociológiai vizsgálatához A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái : Az 1986. november 4-5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga

Azonosító: 889
Kovacsics,József:

Szentgotthárd és környéke. Szentgotthárd környéki, dél-burgenlandi,őrségi és vendvidéki falvak és nemzetiségek (1183-1995). Településtörténeti lexikon. (Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 2000., 495 old.) (Szabó A. Ferenc) Demográfia

Azonosító: 135
Kovácsné Bősz, Erzsébet:

Horvát-magyar könyvtári kapcsolatok Baranyai könyvtári info : baranyai önkormányzati könyvtárak lapja

Azonosító: 137
Kováts,Zoltán - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Határmenti községek demográfiai problémái. (Ormánság, valamint Bihar megyei községek példáján) Határon innen - határon túl

Azonosító: 488
Kozma, Gábor - Süli-Zakar, István:

A határmenti önkormányzatok gazdálkodásának legfontosabb jellemzői A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján

Azonosító: 491
Kozma, Gábor - Süli-Zakar, István - Horga, Ioan:

Changes in the income conditions in the border area of the North Great Plain Region Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space: From National to European Perspective

Azonosító: 489
Kozma, Gábor - Szabó,József - Demeter,Gábor:

A határmenti önkormányzatok gazdálkodásának jellemzői Magyarország nyugati és keleti határain Geographia generalis et specialis : tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára

Azonosító: 487
Kozma,Gábor - Süli-Zakar, István:

A határmenti térség Hajdú-Bihar megye területfejlesztésében Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában : Nemzetközi tudományos konferencia (2002.09.30 - 10.01.)

Azonosító: 490
Kozma,Tamás - Teperics,Károly - Erdei,Gábor - Tőzsér, Zoltán:

A társadalmi tanulás mérése. Egy határokon átnyúló térség (Bihar-–Bihor Eurorégió) esete Magyar pedagógia

Azonosító: 19
Köller, László:

A Krakkó-Kassa-Miskolc-Nagyvárad útirány vizsgálata a vasúti forgalomban Közlekedéstudományi szemle

Azonosító: 211
Kőszegfalvi, György:

Régiósorsok : a Felvidék és a Vajdaság Területi statisztika

Azonosító: 492
Kőszegfalvi, György - Forray,R. Katalin - Pribersky, Andreas:

A határmenti együttműködés lehetőségei, feltételei A határmenti együttműködés és az oktatás : tudományos tanácskozás : Szombathely, 1992. április 27-29

Azonosító: 493
Kőszeghy, Attila:

New Debrecen Falu Város Régió

Azonosító: 494
Krajkó,Gyula - Erdősi, Ferenc - Tóth, József:

Határmenti térségek kutatási vonatkozásai A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái : Az 1986. november 4-5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga

Azonosító: 495
Krätke,Stefan:

Problems of Cross-border Regional Integration: The Case of the German-Polish Border Region European Urban and Regional Studies

Azonosító: 890
Kristóf,Ilona:

T1 Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebeite der Komitate Wieselburg, Ödenburg, und Eisenburg. V. Band. Verarb. von Imtraut Lindeck-Pozza und Erich Reiter. Berab. von Leonhard Prickler. [Burgenland és Moson, Sopron, Vas meg Fons : forráskutatás és történeti segédtudományok

Azonosító: 891
Krisztián,Béla:

Korszakos iskolatörténetek Győr-Moson-Sopron megyéből és Burgenlandból 1777-1996 Honismeret

Azonosító: 893
Kubinszky, Mihály:

Adatok a 150 éves Sopron-Bécsújhelyi Vasút építéstörténetéhez Soproni szemle : művelődéstörténelmi folyóirat

Azonosító: 892
Kubinszky,Mihály:

Tóth Sándor: A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút rövid története Belvedere meridionale VIII. évf. (1996), 3-4. sz. [ismertetés] Soproni szemle : művelődéstörténelmi folyóirat

Azonosító: 497
Kugler, József - Szabó, Ferenc:

Határ mentén : Békés és Arad megyék határ menti települései együttműködésének 10. évfordulóján

Azonosító: 189
Kugler,József - Gulyás,László - Baló,Tünde:

A határ menti települések együttműködésének lehetőségei és korlátai az ezredfordulón (Békés és Arad megyei tapasztalatok) Európai kihívások III. tudományos konferencia

Azonosító: 496
Kugler,József - Romelic,Jovan - Szilágyi,Györgyi - Nagy,Imre - Kugler,József:

Egymástól elzárva : települések (Kübekháza, Óbéb, Oroszlámos) a hármas határ mentén Lehet-e három arca e tájnak? : tanulmányok a délkeleti határrégió újraszerveződő kapcsolatairól

Azonosító: 22
Kukely, György - Sikos T, Tamás - Tiner, Tibor:

Egy város – két ország. Komárom – Komárno

Azonosító: 915
Kušar, Simon - Nared, Janez - Orožen Adamič,Milan:

Regional development in Slovenia Slovenia: a geographical overview

Azonosító: 498
Kürti,László:

Határkutatás - a regionális tudományok új ága? MagyarTudomány

Azonosító: 138
Lábadi,Károly:

Magányos élet, interetnikus élet a Drávaszögben Néprajzi látóhatár

Azonosító: 139
Lábadiné Kedves,Klára:

Gyermekek és fiatalok társasági alkalmai a Drávaszögben Néprajzi látóhatár

Azonosító: 58
Labayle,Henri:

Vers un droit commun de la coopération transfrontali?re? Droit des relations et de la coopération transfronti?re

Azonosító: 499
Lackó, László - Erdősi, Ferenc - Tóth, József:

A sajátos helyzetű térségek problematikája, különös figyelemmel a határmenti területekre A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái : Az 1986. november 4-5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga

Azonosító: 168
Lackó,László:

A határmenti együttműködés helyzete és perspektívái Közép-Európában Magyar közigazgatás

Azonosító: 500
Láczay,Magdolna:

A határon átívelő együttműködés perspektívái - a nemzetközi logisztikai hálózat kialakítása

Azonosító: 502
Lados, Mihály - Kaiser,Tamás:

Az INTERREG-PHARE CBC projektek típusai és tapasztalatai Hidak vagy sorompók? : a határokon átívelő együttműködések szerepe az integrációs folyamatban

Azonosító: 501
Lados,Mihály:

A határmentiségtől az integrált határrégióig Tér és Társadalom

Azonosító: 212
Lajtai L.,László:

Bjeljac, Ž. - Lukić, V.: Migráció a Vajdaság területén 1919 és 1948 között Kisebbségkutatás

Azonosító: 881
Lampl, Zsuzsanna - Hardi, Tamás - Hardi, Tamás - Tóth, Károly:

Ingázó munkavállalás Határaink mentén : a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

Azonosító: 901
Lampl, Zsuzsanna - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

Túl a város peremén : esettanulmány a Pozsonyból kiköltözött felső-csallóközi és Rajka környéki lakosságról Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 505
Láng,István - Lazányi,János - Németh,Tamás:

Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés. 2. : Nemzetközi konferencia

Azonosító: 503
Langer, Josef - Éger, György - Langer, Josef:

A határ új jelentése Közép-Európában Határ, régió, etnikumok Közép-Európában

Azonosító: 504
László, Mária - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Önkormányzatok gazdálkodása és a határmenti települések Határon innen - határon túl : Szeged, 1996. szeptember 4-6.

Azonosító: 60
Leclerc, Stéphane:

L'Europe et les régions: quinze ans de cohésion économique et sociale

Azonosító: 23
Lehőcz, Rudolf:

Győr-Moson-Sopron megye - fejlődésre ítélve az aranyháromszögben Európai tükör

Azonosító: 882
Lelkes, Gábor - Hardi, Tamás - Tóth, Károly:

A szlovákiai regionális fejlesztéspolitika és annak középtávú dél-szlovákiai határ menti vetülete az uniós támogatáspolitika tükrében Határaink mentén : a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

Azonosító: 906
Lelkes, Gábor - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

A régió gazdasága Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 506
Lengyel, Imre:

Határtalan lehetőségek? : (Békés megye gazdasága és határ menti kapcsolatai)

Azonosító: 180
Lengyel, Imre - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A magyar-román gazdasági kapcsolatok jellemzői a Dél-Alföldön Határon innen - határon túl : Szeged, 1996. szeptember 4-6.

Azonosító: 181
Lengyel, Imre - Szabó, István - Végh, Zoltán:

Határtalan lehetőségek a magyar-román határon? Területi Statisztika

Azonosító: 61
Lepik,Katri-Liis:

Cross-Border Cooperation Institutional Organisation and its Role in Regional Development Institute of Social Sciences

Azonosító: 64
Levrat, Nicolas:

Le droit applicable aux accords de coopération transfronti?re entre collectivités publiques infra-étatiques Publications de l'Institut universitaire de hautes études internationales, Gen?ve

Azonosító: 68
Levrat, Nicolas:

Public actors and the mechanisms of transfrontier cooperation in Europe Euryopa. Articles et conférences

Azonosító: 63
Levrat, Nicolas:

L'Europe et ses collectivités territoriales: réflexions sur l'organisation et l'exercice du pouvoir territorial dans un monde globalisé

Azonosító: 67
Levrat, Nicolas - De Bruycker,Philippe:

L’importance de la Charte européenne de l’autonomie locale en Europe

Azonosító: 65
Levrat, Nicolas - Labayle,Henri:

Commentaire de la proposition de R?glement communautaire relatif ? l’institution d’un groupement européen de coopération territoriale dans la perspective de l’émergence d’un droit commun Vers un droit commun de la coopération transfrontali?re?

Azonosító: 62
Levrat,Nicolas:

De quelques particularités du mode d'élaboration des normes conventionnelles, et de leur influence sur la nature des traités conclus au sein du Conseil de l'Europe Revue de droit de l’ULB

Azonosító: 69
Loughlin, John:

Subnational Democracy in the European Union : Challenges and Opportunities

Azonosító: 507
Lovas,István:

Nagyvárad és Debrecen Debreceni szemle

Azonosító: 140
Lőkös, István:

Horvát-magyar szellemi kapcsolatok : irodalom, tudományművelés, oktatás Iskolakultúra

Azonosító: 141
Lőrinczné Bencze, Edit:

Horvát integráció magyar szemmel Közép-Európai közlemények

Azonosító: 508
Ludvig,Zsuzsa - Süli-Zakar,István:

Együttműködés és felzárkózás a Kárpátok Eurorégióban

Azonosító: 509
Ludvig,Zsuzsa - Süli-Zakar,István:

A Kárpátok Eurorégió együttműködés mérlege : Eredmények, problémák és perspektívák

Azonosító: 142
Lukács,Mária:

A Magyar Művelődési Intézet együttműködési megállapodása a Horvát Kulturális Szaborral Szín

Azonosító: 510
M?h?ra,Gheorghe - Süli-Zakar, István - Ambrus, L. Attila - Süli-Zakar, István:

A Debrecen és Nagyvárad határon átívelő agglomeráció környezeti aspektusai A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján

Azonosító: 148
M. Császár, Zsuzsa - Pap, Norbert:

The problems of the Hungarian-Croatian border area complex development Glasnik

Azonosító: 143
M. Császár,Zsuzsanna - Horváth,István - Kiss,Jenő:

Magyarok a határ túloldalán A baranyai államhatár a XX. században : a Pécsi Tudományegyetemen 2008. február 15-én tartott nemzetközi konferencia előadásai

Azonosító: 169
M. Kozár,Mária:

Madzari in Slovenci (Magyarok és szlovének. Együttműködés és együttélés a jugoszláv-magyar határ mentén) Vasi honismereti és helytörténeti közlemények

Azonosító: 812
M. Wilson,Thomas - Donnan,Hastings:

A Companion to Border Studies

Azonosító: 512
Majdán, János - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Vasutak a magyar határ két oldalán 1918-1996 között Határon innen - határon túl : Szeged, 1996. szeptember 4-6.

Azonosító: 96
Majer,József:

Az "Ős-Dráva Program". Az Ormánság és környéke környezet-rehabilitálási terve Környezetvédelem

Azonosító: 513
Majercsik,János - Hautzinger,Zoltán:

Magyarország felkészülése a Schengeni Együttműködésre Tanulmányok a "Magyar határellenőrzés - európai biztonság" című tudományos konferenciáról

Azonosító: 71
Marks,Gary - Sbragia, AlbertaM.:

Structural Policy in the European Community Euro-Politics: Institutions and Policymaking in the "New" European Community

Azonosító: 213
Marusic, Svetlana:

Hulladékkezelés Vajdaság Autonóm Tartományban Környezetvédelem

Azonosító: 214
Maruzsa,Zoltán:

A Vajdaság mint történeti régió Közép-Európai közlemények

Azonosító: 515
Matolcsi, Lajos:

Területfejlesztés Hajdú-Bihar megyében Falu Város Régió

Azonosító: 514
Matolcsi,Lajos:

Hajdú-Bihar megye Falu Város Régió

Azonosító: 516
Mátyás,Szabolcs - Süli-Zakar, István:

A határon átnyúló magyar-román rendvédelmi együttműködések bűnözésföldrajzi kérdései Tanár úrnak tisztelettel! : 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára

Azonosító: 817
Mayer-Tasch, Peter Cornelius:

Raum und Grenze

Azonosító: 147
Mayer,György:

Épülhet a magyar-horvát távvezeték Elektrotechnika

Azonosító: 25
Mezei, István:

A szlovák-magyar határ menti kapcsolatok jelentőségéről Észak-magyarországi stratégiai füzetek

Azonosító: 518
Mezei, István:

A gazdasági élet határtalansága és a szándékolt regionalizálás : néhány gondolat a határokról és a régiókról Comitatus

Azonosító: 519
Mezei, István:

Határ menti együttműködések. Konferencia a hármas határ közelében Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek

Azonosító: 24
Mezei, István:

Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén

Azonosító: 26
Mezei, István - Hardi, Tamás:

A szlovák közigazgatás és területfejlesztés aszimmetriái Tér és Társadalom

Azonosító: 27
Mezei, István - Tóth, Péter:

A települési és területi önkormányzatok kapcsolatai a magyar—szlovák határ mentén Tér és Társadalom

Azonosító: 517
Mezei,István:

Állam - ország - régió és a valóság Tér és Társadalom

Azonosító: 520
Mezei,Katalin - Rechnitzer,János - Smahó,Melinda:

A felsőoktatás és a területi fejlődés kapcsolata, elméleti összefüggései Unirégió : egyetemek a határ menti együttműködésben

Azonosító: 521
Mező, Barna:

Az agrárvállalkozások piacképességének társadalmi-gazdasági feltételrendszeréről az Észak-Alföld halmozottan hátrányos határmenti területein Az agrár-termékpiacok és környezetük : II. kötet 5-7. szekció : XLII. Georgikon Napok Keszthely, 2000. szeptember 21-22.

Azonosító: 522
Mező, Barna - Baranyi, Béla:

A mezőgazdasági vállalkozások helyzete az Észak-Alföld határ menti településein A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 523
Michalkó, Gábor - Süli-Zakar, István:

A határ menti együttműködés individuális értelmezése: a romániai bevásárlóturisták esete Csengersimán Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások : nemzetközi tudományos konferencia (2003. november 10-11.)

Azonosító: 525
Michalkó, Gábor - Timothy, Dallen J.:

Cross-border shopping in Hungary: causes and effects Visions in Leisure and Business

Azonosító: 524
Michalkó, Gábor - Vizi, István:

A határ menti kiskereskedelem hatása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusára Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv

Azonosító: 149
Michalkó,Gábor - Váradi, Zsuzsanna:

Croatian shopping tourism in Hungary: The case study of Barcs TOURISM

Azonosító: 527
Mohácsi,Márta:

Scientific Life and Regional Innovation in Debrecen Practice and Theory in Systems of Education

Azonosító: 529
Mohos, Mária - Bugya,Titusz - Wilhelm,Zoltán:

Határok és határtérségek Tanulmányok Tóth Józsefnek

Azonosító: 531
Mohos, Mária - Maier, Jörg:

The impact of shopping tourism on commerce in near-border small towns Einzelhandels - Großprojekte und Wirtschaftsgeographie. Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung, Heft 204.

Azonosító: 528
Mohos, Mária - Pap,Norbert - Tóth,József:

Országhatár Változó világ, átalakuló politikai földrajz : első magyar politikai földrajzi konferencia

Azonosító: 530
Mohos, Mária - Tésits, Róbert - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Két határmenti kistérség eltér? fejlesztési lehet?ségei Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia

Azonosító: 170
Mohos,Mária:

Kulturális együttműködés a magyar-szlovén határ mentén a 20-21. század fordulóján Mediterrán és Balkán fórum

Azonosító: 532
Molnár,Ernő:

A "Gondoljunk egy közös jövőre: Debrecen - Nagyvárad határon átívelő agglomerációja(2002)" kutatási projekt rendezvényei 2006 decemberében Debreceni szemle

Azonosító: 28
Munkácsy, Béla - Borzsák, Sarolta:

A szélenergia-potenciálok az Ister-Granum Eurorégió magyarországi területén Energiagazdálkodás

Azonosító: 535
Nagy, Egon:

A román-magyar határ menti együttműködések megítélése a román oldali településvezetők szemszögéből Tér és Társadalom

Azonosító: 536
Nagy, Gábor:

Békés megye a határmentiség és az Európai Uniós csatlakozás kettős erőterében Bárka

Azonosító: 547
Nagy, Imre:

Cross-border co-operation in the border region of the Southern Great Plain of Hungary Discussion papers

Azonosító: 549
Nagy, Imre:

The DKMT-Euroregion and its role in the development of Hungarian–Yugoslavian–Romanian triple Border Zone relations Regions

Azonosító: 541
Nagy, Imre:

A DKMT Eurorégió szerepe a határ menti kapcsolatok fejlesztésében Felkészülés a Strukturális Alapok fogadására

Azonosító: 539
Nagy, Imre - Baranyi, Béla:

Adalékok Északkelet-Magyarország határtérségének környezetállapot felméréséhez A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 548
Nagy, Imre - Ganster, Paul:

Environmental problems in the seven Hungarian border regions Cooperation, environment, and sustainability in border regions

Azonosító: 537
Nagy, Imre - Horváth, Gyula - Rechnitzer, János:

A dél-alföldi határrégió környezeti problémái és a környezetvédelmi együttműködés lehetőségei Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón

Azonosító: 545
Nagy, Imre - Kugler,József - Nagy,Imre - Kugler,József:

Lehet-e három arca e tájnak? Lehet-e három arca e tájnak? : tanulmányok a délkeleti határrégió újraszerveződő kapcsolatairól

Azonosító: 550
Nagy, Imre - Pál, Ágnes - Gruia, Cătălin - Ianos, Gheorge - Ordea, Petr - Török-Oance, Marcel:

The economic relations of the Hungarian-Romanian border zone Danube - Cris - Mures - Tisa Euroregion geoeconomical space of sustainable development

Azonosító: 540
Nagy, Imre - Süli-Zakar, István:

A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió szervezeti felépítése Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások : nemzetközi tudományos konferencia (2003. november 10-11)

Azonosító: 538
Nagy, Imre - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Magyarország hét határszakaszának környezeti problémái Határok és régiók : nemzetközi földrajzi konferencia : Szeged 1999. november 29-30.

Azonosító: 542
Nagy, Imre - Szónokyné,Ancsin Gabriella:

A DKMT Eurorégió stratégiájának főbb irányvonalai Határok és eurorégiók

Azonosító: 29
Nagy, Zoltán:

Adalékok Miskolc és Kassa városok gazdasági helyzetének megítéléséhez a XX. században Északkelet-Magyarország, gazdaság, kultúra, tudomány : társadalompolitikai folyóirat

Azonosító: 99
Nagy,Attila:

Dráva menti együttműködés : Az elmúlt esztendőben, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete az Európai Unió támogatásával határ menti, kistérségi programpályázatot nyert el... : [foglalkoztatás] : [Horvátország] : [turizmus] : [akadál Humanitás : a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége lapja

Azonosító: 534
Nagy,Egon:

Demographic tendencies in the cross-border region of Satu Mare (Romania) and Szabolcs-Szatmár-Bereg (Hungary) counties Romanian Review of Regional Studies

Azonosító: 215
Nagy,Erika - Timár,Judit:

Határkonstrukciók a szerb-magyar gazdasági kapcsolatokban Határkonstrukciók magyar-szerb vizsgálatok tükrében

Azonosító: 603
Nagy,Erika - Turnock, David:

Planning regional development: Promoting small settlements in a trans-frontier situation GeoJournal

Azonosító: 192
Nagy,Gábor - Timár,Judit:

A területi tervezés dilemmái a szerb-magyar-román határrégióban Határkonstrukciók magyar-szerb vizsgálatok tükrében

Azonosító: 353
Nagy,Imre - Duray,Balázs - Komorniczki,Tomasz - Czapiewski,Konrad L.:

Possibilities of environmental co-operation in the border regions of Hungary after the EU-accession New spatial relations in new Europe

Azonosító: 184
Nagy,Imre - Galbács,Zoltán:

A magyar-román határtérség környezeti problémái és a környezetvédelmi együttműködés lehetőségei Proceedings of "The 7th Symposium on Analytical and Environmental Problems" 1. Oktober 2000

Azonosító: 543
Nagy,Imre - Kugler,József:

Lehet-e három arca e tájnak? : tanulmányok a délkeleti határrégió újraszerveződő kapcsolatairól

Azonosító: 217
Nagy,Imre - Pál,Ágnes - Szukk,Olivér - Tóth,József:

Társadalmi-gazdasági folyamatok a magyar-jugoszláv határ menti térségben Globalitás, regionalitás, lokalitás : tiszteletkötet Golobics Pál tanár úr 60. születésnapjára

Azonosító: 216
Nagy,Imre - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A határon átnyúló környezeti problémák és az együttműködés lehetőségei a magyar-jugoszláv határrégióban Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia

Azonosító: 546
Nagy,Sándor:

Szeged, a dél-alföldi régió központja Magyar építőipar

Azonosító: 918
Nelles,Jen - Walther, Olivier:

Changing European borders: from separation to interface? An introduction Articulo – Journal of Urban Research

Azonosító: 923
Niebuhr,Annekatrin:

Spatial Effects of European Integration: Do Border Regions Benefit Above Average? HWWA Discussion Paper

Azonosító: 922
Nijkamp, Peter:

Border regions and infrastructure networks in the European integration process Environment & planning : international journal of urban and regional research

Azonosító: 925
Nijkamp,Peter - Rietveld,Piet - Salomon,Ilan:

Barriers in spatial interactions and communications The Annals of Regional Science

Azonosító: 218
Nikodémus,Antal:

Az Ipari parkok fejlesztése. Szerb és magyar szakértői együttműködés Loginfo

Azonosító: 150
Nórántné Hajós,Klára:

"A Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" című pályázat Comitatus : önkormányzati szemle

Azonosító: 171
Nyusztay,László:

Szubregionális kezdeményezések Európában : a magyar-olasz-szlovén háromoldalú együttműködés (Kiindulópontok egy eurórégió-kutatáshoz) EU working papers

Azonosító: 815
Ocokoljic,Slobodan - Lux, Gábor:

Towards EGTC: Evaluating Influence of the Perception of the Borders on the Cross-Border Policies and Cooperation in Serbia Discussion Papers

Azonosító: 30
Ocskay, Gyula:

Ister-Granum : Európában az elsők között Európai tükör

Azonosító: 72
Ocskay, Gyula - Jaschitz, Mátyás:

Tradicionális vonzáskörzeti és funkcionális kapcsolatok a Kárpát-medencében – a kiterjedő térkapcsolatok új perspektívái Falu - Város - Régió

Azonosító: 152
Opačić, Vuk Tvrtko - Crljenko, Ivana - Ilič, Milan:

State border as a modifier of demographic trends in Croatian-Hungarian border area Problemi regionalnog razvoja Hrvatske i susjednih zemalja : zbornik radova

Azonosító: 151
Opačić,Vuk Tvrtko - Crljenko, Ivana:

Demographic trends and border traffic as indicators of (non)existing transborder region in Croatian-Hungarian border area Geoadria

Azonosító: 924
Paasi,Anssi:

Boundaries as social processes: Territoriality in the world of flows Geopolitics

Azonosító: 551
Pádár,István:

Magyar-román határvízi együttműködés Környezetvédelem

Azonosító: 555
Pál, Ágnes:

A magyar-jugoszláv-román határmenti térség városainak szerepe az interregionális együttműködésben Csongrád Megyei Statisztikai Tájékoztató

Azonosító: 557
Pál, Ágnes:

A Dél-Alföld határ menti településeinek néhány társadalmi-gazdasági jellemzője Területi statisztika

Azonosító: 559
Pál, Ágnes:

Dél-alföldi határvidékek : A magyar-szerb-román határ menti települések társadalom- és gazdaságföldrajzi vizsgálata

Azonosító: 560
Pál, Ágnes:

A Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégió kialakulása Földtani kutatás : földtani szakmai folyóirat

Azonosító: 561
Pál, Ágnes - Csapó,Tamás - Kocsis,Zsolt - Lener,Tibor:

A Dél-Alföld határ menti kistérségeinek társadalmi-gazdasági problémái A településföldrajz helyzete és főbb kutatási irányai az ezredforduló után

Azonosító: 562
Pál, Ágnes - Kiss, Éva:

Falvak, városok, eurorégió a Dél-Alföld határvidékén A népességtől a természeti erőforrásokig : tiszteletkötet Rétvári László 70. születésnapjára

Azonosító: 563
Pál, Ágnes - Pál, Viktor - Kiss, Andrea - Mezősi, Gábor - Sümeghy, Zoltán:

A határ menti fekvés hatása a szegedi kereskedelem térbeliségére Táj, környezet és társadalom : ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére

Azonosító: 564
Pál, Ágnes - Pál, Viktor - Sikos T.,Tamás:

A határ menti fekvés hatása a szegedi kereskedelem térbeliségére A bevásárlóközpontok jelene és jövője

Azonosító: 554
Pál, Ágnes - Pál,Ágnes - Szónokyné Ancsin,Gabriella:

A Dél-Alföld határmenti településeinek társadalom- és gazdaságföldrajzi vizsgálata Határon innen - határon túl

Azonosító: 566
Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Határon innen - határon túl : Szeged, 1996. szeptember 4-6.

Azonosító: 569
Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Grenzüberschreitende Lage - Entwicklungsvorgänge der Städte und der Euroregion anhand des Beispiels der Südlichen Tiefebene Határok és eurorégiók

Azonosító: 565
Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Határmenti települések összehasonlító gazdasági elemzése a Dél-Alföldön Alföld és Társadalom

Azonosító: 558
Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin,Gabriella:

A határmenti regionalizmus új dimenziói a Dél-Alföldön Határok és régiók : Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia : Szeged, 1999. november 29-30.

Azonosító: 568
Pál, Viktor - Pál, Ágnes:

Egészségföldrajzi sajátosságok egy dél-alföldi határmenti kistérségben Héthatáron : tanulmányok a határ menti települések földrajzából

Azonosító: 567
Pál, Viktor - Pál,Ágnes - Szónokyné Ancsin,Gabriella:

Határmenti kistelepülések egészségföldrajzi folyamatainak elemzési lehetőségei a makói kistérség példáján Határon innen - határon túl

Azonosító: 553
Pál,Ágnes:

Héthatáron : tanulmányok a határ menti települések földrajzából

Azonosító: 556
Pál,Ágnes:

Határon innen - határon túl. (Határmenti települések, régiók társadalom-gazdaságföldrajzi vizsgálata a Dél-Alföldön) Földrajzi kaleidoszkóp

Azonosító: 552
Pál,Ágnes - Vörösmartiné,Tajti Erzsébet - Pál,Ágnes:

A határmentiség földrajzának fogalmai Héthatáron : tanulmányok a határ menti települések földrajzából

Azonosító: 570
Palotás,Zoltán:

A trianoni határok

Azonosító: 571
Pándi,Gábor - Şerban, Gheorghe - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A román-magyar határvidék rendezése az Ecsedi-láp régiójában Határok és eurorégiók

Azonosító: 172
Pap,Melinda:

Szlovén-magyar együttműködés a Rábavidéken Média, kábel, műhold

Azonosító: 572
Pap,Norbert - Tóth,József:

Változó világ, átalakuló politikai földrajz: első magyar politikai földrajzi konferencia : konferenciakötet

Azonosító: 173
Papp,József:

Szlovén-magyar együttműködés Könyvtári levelező/lap

Azonosító: 74
Paquin, Stéphane:

Paradiplomatie et relations internationales: Théorie des stratégies internationales des régions face? la mondialisation

Azonosító: 573
Pászti Tóth,Gyula - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A formálódó Duna-Maros-Tisza Eurorégió Határon innen - határon túl

Azonosító: 574
Pásztor,Cecília:

"...ahol a határ elválaszt" : Trianon és következményei a Kárpát-medencében

Azonosító: 828
Páthy, Ádám - Edelényi, Béla:

Grenzüberschreitende Kontakte der Gemeiden bzw. diverser Einrichtungen und Zivilorganisationen in der Region West-Transdanubien Tér és Társadalom

Azonosító: 827
Páthy,Ádám - Edelényi,Béla:

Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban Tér és Társadalom

Azonosító: 576
Păun,Nicolae - Păun, Adrian-Ciprian - Ciceo, Georgiana:

Europa Unită, Europa noastră

Azonosító: 579
Pénzes, János - Molnár, Ernő:

Analysis of the economical potential in Bihor and Hajdú-Bihar counties EurolimesJournal of the Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen"Jean Monnet" European Center of Excellence

Azonosító: 577
Pénzes, János - Molnár, Ernő - Süli-Zakar, István:

A határ menti települések gazdasági potenciálja Bihor és Hajdú-Bihar megyében A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján

Azonosító: 578
Pénzes, János - Süli-Zakar, István - Horga, Ioan:

Relations between personal incomes and distances from the state borders in the North Great Plain Region Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space: From National to European Perspective

Azonosító: 580
Pénzes,János - Tagai,Gergely - Molnár,Ernő - Kertész,Ádám - Kovács,Zoltán:

Effects of unifying economic space on the border areas of Hungary Dimensions and trends in Hungarian geography : dedicated to the 31st International Geographical Congress, Tunis, 12-15 August 2008

Azonosító: 581
Pirisi,Gábor - Trócsányi,András - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Humán erőforrások helyzete Magyarország határmenti kisvárosaiban Határok és eurorégiók

Azonosító: 75
Polakiewicz, Jörg - Council of Europe:

Treaty-making in the Council of Europe

Azonosító: 582
Pomogáts,Béla:

Határszerződés és kisebbségi önrendelkezés (A magyar-román vita margójára) Tiszatáj

Azonosító: 583
Popjaková,Dagmar - Baran,Vladimír:

Institutionalization and Organizational Shapes of Transfrontier Cooperation Acta Universitatis Matthiae Belii. Geographical studies: the boundaries and their impact on the territorial structure of region and state

Azonosító: 905
Prileszky, István - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

Közforgalmú közlekedés a határon átnyúló agglomerációban Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 584
Raffay, Zoltán:

Experiences of cross-border co-operations at the eastern state borders of Hungary RSA (Leuven, 2006. június 8–9.)

Azonosító: 190
Raffay,Zoltán - Baranyi,Béla:

A határon átnyúló kapcsolatok új aspektusai egy prominencia-vizsgálat tükrében a magyar-román határrégióban Közelítések : a határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén

Azonosító: 585
Ratti,Remigio:

Fronti?res et développement régional CRESUF

Azonosító: 599
Ray, Violette:

Borders versus Networks in Eastern Central Europe Flux

Azonosító: 586
Rechnitzer, János:

Határmenti együttmüködés és innovációk Európai Szemle

Azonosító: 588
Rechnitzer, János:

Határrégiók és nemzetstratégia Pro Minoritate

Azonosító: 594
Rechnitzer, János:

The Features of the Transition of Hungary’s Regional System Discussion Papers

Azonosító: 591
Rechnitzer, János:

A határ menti regionális együttműködések sajátosságai és a fejlesztés lehetséges irányai Pro Minoritate

Azonosító: 596
Rechnitzer, János:

Die Zusammenarbeit der grenzüberschreitenden Regionen Ungarns als neue Richtung der Regionalpolitik Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie

Azonosító: 592
Rechnitzer, János:

Az országhatáron átnyúló regionális együttműködések sajátosságai Európai Közigazgatási Szemle

Azonosító: 589
Rechnitzer, János - Dövényi, Zoltán:

Országhatár menti együttműködések, mint a területfejlesztés új stratégiai irányai Alföld és nagyvilág : tanulmányok Tóth Józsefnek

Azonosító: 587
Rechnitzer, János - Forray,R. Katalin - Pribersky, Andreas:

A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása A határmenti együttműködés és az oktatás : tudományos tanácskozás : Szombathely, 1992. április 27-29

Azonosító: 423
Rechnitzer, János - Hardi, Tamás:

Les probl?mes posés par la coopération transfrontali?re dans différents types de régions frontali?res hongroises ? la lumi?re des Accords de Schengen MOSELLA

Azonosító: 595
Rechnitzer, János - Meusburger, Peter - Jöns, Heike:

Cross-border co-operation in Hungary in the 1990s Transformations in Hungary. Essays in economy and society

Azonosító: 593
Rechnitzer, János - Smahó, Melinda:

Unirégió - Egyetemek a határ menti együttműködésben

Azonosító: 597
Rechnitzer, János - Smahó, Melinda:

Uniregio : Universtitäten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Azonosító: 590
Rechnitzer,János - Szánki,László - Kobolka,István:

A határ menti együttműködések mint a nemzetstratégia egyik eleme A biztonságpolitika specifikus területei című tudományos konferencián elhangzott előadások anyaga

Azonosító: 880
Reisinger, Adrienn - Hardi, Tamás - Tóth, Károly:

Szlovák-magyar határon átnyúló oktatási kapcsolatok Határaink mentén : a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

Azonosító: 908
Reisinger, Adrienn - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

Oktatás és egészségügy Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 100
Remenyik, Bulcsú:

Adatok a Dráva-szabályozás történetéből Hidrológiai közlöny

Azonosító: 88
Remenyik, Bulcsú:

Agrárvilág a Dráva mentén Gazdálkodás

Azonosító: 85
Remenyik,Bulcsú - Dávid,Lóránt - Bujdosó,Zoltán:

A Dráva-szabályozás történetének aspektusai ÖKO / Ökológia * Környezetgazdálkodás * Társadalom

Azonosító: 598
Ricq, Charles:

Manual de cooperare transfrontalieră [pentru uzul colectivităţilor locale şi regionale în Europa] Consiliul Europei. Cooperare transfrontalieră în Europa

Azonosító: 77
Rideau,Joël:

Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

Azonosító: 811
Rieber,Alfred:

The Struggle for the Eurasian Borderlands.From the Rise of Early Modern Empires to the End of the First World War

Azonosító: 600
Rieser, Hans-Heinrich:

The DKMT-Euroregion: An Instrument for Cross Border Regional Development Romanian Review of Regional Studies

Azonosító: 601
Ritecz,György:

Az európai (schengeni) határőrizeti követelményekre való felkészülés helyzete és a további feladatok MagyarországonAz ukrán-magyar határ kriminálföldrajza az 1990-es években és a magyar-magyar kapcsolattartás jövője a külső határ mentén Európai tükör : Műhelytanulmányok

Azonosító: 602
Roch, Isolde - Ziegler, Astrid:

A határmentiség fejlődése és az európai kooperatív gyakorlat Tér ésTársadalom

Azonosító: 820
Roland,Hubert - Declercq, Elien - Kusters, Walter - Vanden Borre, Saartje:

Migration, Intercultural Identities and Border Regions (19th and 20th Centuries)Migration, identités interculturelles et espaces frontaliers (XIXe et XXe si?cles) Comparatisme et Société / Comparatism and Society

Azonosító: 604
Ruttkay,Éva:

Határok, határmentiség, regionális politika Comitatus : önkormányzati szemle

Azonosító: 605
Săgeată, Radu - Baroiu, Dragoş:

Graniţele de stat ale României

Azonosító: 606
Sallai,János - Ritecz,György:

A Magyar Köztársaság határrendje és határbiztonsága a "schengeni" elvek EU-ba való beépülése, illetve Magyarország Uniós csatlakozása tükrében

Azonosító: 78
Sapir, André - Aghion,Philippe - Bertola,Giuseppe - Hellwig,Martin - Pisani-Ferry,Jean - Rosati,Dariusz - Vi?als,José - Sapir, André:

An Agenda for a Growing Europe: The Sapir Report

Azonosító: 93
Schmidt,József:

Vízerőművek a Dráván Hidrológiai közlöny

Azonosító: 607
Schöpflin,George:

Hungary and its neighbours Cahiers de Chaillot/Chaillot Paper

Azonosító: 87
Schultz,György:

Gazdasági elemzés Szlovéniában a Dráva folyó vízgyűjtő medencéjének vizsgálatára Műszaki információ. Környezetvédelem

Azonosító: 782
Seger, Martin - Beluszky, Pál:

Bruchlinie Eiserner Vorhang: Regionalentwicklung im österreichisch-ungarischen Grenzraum (Südburgenland/Oststeiermark-Westungarn) Studien zu Politik und Verwaltung

Azonosító: 609
Siklósi,Nóra:

Az Európai Unió területfejlesztési alapelveinek érvényesülése Magyarországon Békés megye példáján Turizmus Bulletin

Azonosító: 153
Sikó,Ágnes:

Soziographische Beobachtungen in den Siedlungen der südlichen Grenzgebiete des Komitates Baranya Specimina Geographica

Azonosító: 34
Sikos T, Tamás:

One town - two countries : Komárom - Komárno

Azonosító: 783
Sikos T, Tamás - Beluszky, Pál - Seger, Martin - Seger, Martin - Beluszky, Pál:

Der regional- und Systemvergleich nach sozioökonomischen Merkmalen Bruchlinie Eiserner Vorhang: Regionalentwicklung im österreichisch-ungarischen Grenzraum (Südburgenland/Oststeiermark-Westungarn)

Azonosító: 33
Sikos T., Tamás - Szarka, László:

Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban

Azonosító: 32
Sikos, T. Tamás - Tiner, Tibor:

Határmentiség és fejl?dési térpályák: a regionális együttm?ködés lehet?ségeinek vizsgálata településmarketing eszközrendszerével a magyar-szlovák határ déli oldalán

Azonosító: 610
Silaşi, Grigore - Stan, Gabriela - Dăianu, Dana-Codruţa - Neagu, Marian - Pantea, Adina:

Teoria integrării : note, studii, comentarii, conspecte

Azonosító: 80
Smith,Andy:

La Commission européenne et les fonds structurels : vers un nouveau mod?le d'action? Revue française de science politique

Azonosító: 814
Sohn, Christophe:

Luxembourg:An Emerging Cross-border Metropolitan Region

Azonosító: 920
Sohn, Christophe:

La fronti?re comme ressource dans l'espace urbain globalisé. Une contribution ? l'hypoth?se de la métropole transfrontali?re CEPS/INSTEAD Working Papers

Azonosító: 902
Somlyódyné Pfeil, Edit - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

Közigazgatási eszközök a szuburbanizáció hatásainak kezelésére a pozsonyi agglomeráció területén Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 904
Somlyódyné Pfeil, Edit - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

Lehetőségek a szuburbán önkormányzatok intézményesített együttműködésére Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 821
Sonntag, Monika - Gilles,Peter - Hesse,Markus - Pauly,Michel - Schulz,Christian:

Grenzen überwinden durch Kultur?Identitätskonstruktionen von Kulturakteuren in europäischen Grenzräumen Études luxembourgeoises / Luxemburg-Studien

Azonosító: 611
Soós Edit - Fejes Zsuzsanna:

(Euro)regionális identitás, avagy a határ menti együttműködés lehetőségei a Dél-Alföld régióban Comitatus : önkormányzati szemle

Azonosító: 81
Spinaci, Gianluca - Vara-Arribas, Gracia:

The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC): New Spaces and Contracts for European Integration EIPAScope

Azonosító: 35
Stubendek, László:

Komárom : egy kettészakított város élőkapcsolatai Honismeret

Azonosító: 613
Suba, János:

Magyarország trianoni országhatárának kitűzése Földrajztanítás

Azonosító: 614
Suba, János - Kiss,Andrea - Mezősi, Gábor - Sümeghy, Zoltán:

A trianoni magyar-román határszakasz térképei és leírása Táj, környezet és társadalom : ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére

Azonosító: 612
Suba,János - Frisnyák, Sándor:

A trianoni magyar-román határ megállapítása és kitűzése 1921-1925 között Pótfüzet Az Alföld történeti földrajza című konferenciakötethez : [a Nyíregyházán 2000. április 18-19-én megtartott tudományos konferencia előadásai]

Azonosító: 615
Süli-Zakar, István:

Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában : Nemzetközi tudományos konferencia : 2002.09.30 - 10.01.

Azonosító: 616
Süli-Zakar, István:

Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások : nemzetközi tudományos konferencia (2003. november 10-11.)

Azonosító: 662
Süli-Zakar, István:

Cross-border co-operations - Schengen challenges

Azonosító: 617
Süli-Zakar, István:

"Tájak - régiók - települések..." : tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt

Azonosító: 618
Süli-Zakar, István:

A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján

Azonosító: 663
Süli-Zakar, István:

Socio-ecenomic Problems of the Rural Settlements of the NE Border Region in Hungary International Conference on Rural Areas and Socio-economic Development

Azonosító: 619
Süli-Zakar, István:

Határmenti falusi térségek társadalomföldrajzi problémái Észak-kelet Magyarországon Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina

Azonosító: 664
Süli-Zakar, István:

A Socio-Geographic Study of the Rural Regions Left Without Urban Centers in North-Eastern Hungary After the Treaty of Versailles International Conference on Harmony and Conflict in Rural and Ex-Urban Space

Azonosító: 666
Süli-Zakar, István:

Studiul sociogeografic al regiunilor slab dezvoltate asezate in aria frontierei maghiaro-romane Analele Universitatii din Oradea Fascicola Geografie

Azonosító: 621
Süli-Zakar, István:

Az államhatár társadalmi-gazdasági fejlődést akadályozó hatásának vizsgálata Észak-kelet Magyarország határmenti területein Földrajzi Közlemények

Azonosító: 665
Süli-Zakar, István:

A study of state borders as factors blocking socio-economic progress in North-Eastern Hungary Földrajzi Közlemények

Azonosító: 622
Süli-Zakar, István:

Hajdú-Bihar megye kistérségei Falu Város Régió

Azonosító: 625
Süli-Zakar, István:

A Kárpátok Eurorégió a régiók Európájában Educatio

Azonosító: 626
Süli-Zakar, István:

A Kárpátok-Eurórégió szerepe a határokon átnyúló kapcsolatok erősítésében Comitatus

Azonosító: 629
Süli-Zakar, István:

Magyarország határai Limes : tudományos szemle

Azonosító: 630
Süli-Zakar, István:

A Kárpátok Eurorégió 5 éve. Eurorégiónkról dióhéjban A Kárpátok Eurorégió 5 éve

Azonosító: 669
Süli-Zakar, István:

Socio-geographical transition in the rural areas of the Carpathian Euroregion GeoJournal

Azonosító: 631
Süli-Zakar, István:

A Kárpátok Eurórégió interregionális szervezet szerepe a határokon átnyúló kapcsolatok erősítésében Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv

Azonosító: 672
Süli-Zakar, István:

The Carpathian Euroregion: An Instrument of Political Stability Council of Europe: The 7th European Conference of Border Regions

Azonosító: 633
Süli-Zakar, István:

A falusi térségek átalakulása a Kárpátok Eurorégióban A falu

Azonosító: 639
Süli-Zakar, István:

A Kárpátok-Eurorégió geopolitikai jelentősége Limes. Tudományos Szemle

Azonosító: 640
Süli-Zakar, István:

A Kárpátok Eurorégió oktatásszociológiai szempontú elemzése Az iskola mint az esélyteremtés, a felemelkedés eszköze

Azonosító: 641
Süli-Zakar, István:

A regionalizmus ezer éves államiságunk tükrében

Azonosító: 642
Süli-Zakar, István:

Hajdú-Bihar megye kialakulása Északkelet-Magyarország, gazdaság, kultúra, tudomány : társadalompolitikai folyóirat

Azonosító: 643
Süli-Zakar, István:

Rövid ismertető a Kárpátok Eurorégióról Vidékfejlesztés

Azonosító: 327
Süli-Zakar, István:

Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries: Papers Presented at the International Workshop Debrecen (Hungary), 1-2 October 2001

Azonosító: 649
Süli-Zakar, István:

A Kárpátok Eurorégió interregionális szövetség tíz éve

Azonosító: 650
Süli-Zakar, István:

A Kárpátok eurorégió interregionális szövetség stratégiai fejlesztési programja

Azonosító: 678
Süli-Zakar, István:

Strategic Development Programme for the Carpathian Euroregion Interregional Association

Azonosító: 655
Süli-Zakar, István:

Kárpátok Eurorégió: 15 év a határokon átívelő kapcsolatok fejlesztéséért

Azonosító: 645
Süli-Zakar, István - Abonyiné Palotás,Jolán - Becsei,József - Kovács,Csaba:

A Kárpátok Eurorégió szerepe az átalakuló Közép-Európa határon átnyúló kapcsolataiban A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága

Azonosító: 675
Süli-Zakar, István - Antonsich, Marco - Kolosov, Vladimir Aleksandrovich - Pagnini Alberti,Maria Paola:

The Political Geography and Geopolitical Role of the Carpathian Region Europe Between Political Geography and Geopolitics

Azonosító: 677
Süli-Zakar, István - Benedek,József - Schulz, Erhard:

The role of the Carpathian Euroregion in the cross-border cooperations operating along the borders of Hungary Südosteuropa : geographische Entwicklungen im Karpatenraum

Azonosító: 628
Süli-Zakar, István - Buda, Mariann - Kozma, Tamás:

Határon átnyúló kapcsolatok Határmenti együttműködés a felsőoktatásban

Azonosító: 680
Süli-Zakar, István - Corrigan, James - Be?res, Csaba:

Cross-border co-operation in a Europe of frontiers REGIONAL CONTACT — Journal for Regional Information and Exchange of Experience and Ideas in the Field of European Regionalism

Azonosító: 681
Süli-Zakar, István - Corrigan, James - Be?res, Csaba:

Cross-border co-operation in a Europe of frontiers Acta Geographica Debrecina

Azonosító: 682
Süli-Zakar, István - Corrigan, James - Béres, Csaba:

The Carpathian Euroregion. An example of cross-border co-operation European Spatial Research and Policy

Azonosító: 667
Süli-Zakar, István - Corrigan, James - Burdack,Joachim - Grimm,Frank-Dieter - Paul,Leo:

Regional perceptions of marginality in the Carpathian Euroregion The political geography of current East-West relations : papers presented at the 28th international geographical congress : The Hague 1996

Azonosító: 683
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára:

Carpathian Euroregion: Borders in the Region, Cross-border Co-operation

Azonosító: 657
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára:

A határon átnyúló kapcsolatok Magyarország körül Debreceni Szemle

Azonosító: 684
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára - Bauer, Rudolf:

Carpathian Euroregion: Transfer Region Between East and West Development of Transport Infrastructure within the Carpathian Euroregion and its Impact on the Regions

Azonosító: 685
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára - Teperics, Károly:

Regionalism in Central Europe: The Study of the Carpathian Euroregion from the Aspect of Human Relations Regional potentials in an integrating Europe: international conference : 18th-21st September 1999, University of the Basque Country, Spain

Azonosító: 689
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára - Teperics, Károly:

Les effets possibles de l’espace Schengen sur les coopérations transfrontaliéres en Europe centrale. Le cas de l’Euroregion Carpates Entre espace Schengen et elargissement a l’est: Les recompositions territoriales de l’Union Europeenne

Azonosító: 686
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára - Teperics, Károly - Boneschansker,Engbert:

Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion Cultural Uniqueness and Regional Economy: The Labour Market in a Regional Context : CURE3-conference 22-24 November, Leeuwarden/Ljouwert, The Netherlands

Azonosító: 688
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára - Teperics, Károly - Hardy, Sally - Bibby-Larsen, Lisa - House, Fiona:

The Meaning of Transnational Regionalism and Regional Cultural Identity in the Carpathian Euroregion Regional transitions : European regions and the challenges of development, integration and enlargement : international conference, 15th-18th September 2001, University of Gdan?sk, City of Gdan?sk, Poland

Azonosító: 691
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára - Teperics, Károly - Hardy, Sally - Bibby-Larsen, Lisa - House, Fiona:

The Restoration of Regional Identities in the Carpathian Euroregion Reinventing Regions in the Global Economy: International Conference 12-15 April 2003

Azonosító: 692
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára - Teperics, Károly - Hardy,Sally - Bibby-Larsen, Lisa - Freeland,Frankie:

Managing Regional Development Along the Eastern Borders of the European Union: Hungarian Regions and Cross-border Regions vs. the Schengen Borders Regional growth agendas : international conference, 28th - 31st May 2005, University of Aalborg, Aalborg, Denmark

Azonosító: 687
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára - Teperics, Károly - Montanari,Armando:

Human Mobility in the Area of the Carpathian Euro-Region – Migrating Minorities Human Mobility in a Borderless World?

Azonosító: 679
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára - Teperics, Károly - Patkós, Csaba - Duleba,Alexander - Mitryayeva,Svitlana:

Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion Carpathian Euroregion: Prospects and Challenges II. Role of the Carpathian Euroregion in Confronting Its Minority Agenda

Azonosító: 690
Süli-Zakar, István - Czimre, Klára - Teperics, Károly - Süli-Zakar, István:

The possible effects of the Schengen Space on the Central European cross-border co-operations - case study: Carpathian Euroregion Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries: Papers Presented at the International Workshop Debrecen (Hungary), 1-2 October 2001

Azonosító: 634
Süli-Zakar, István - Dövényi, Zoltán:

A határokon átnyúló (transznacionális) regionalizmus az Európai Unióban és Kelet-Közép-Európában Alföld és nagyvilág : tanulmányok Tóth Józsefnek

Azonosító: 624
Süli-Zakar, István - Frisnyák, Sándor:

Magyarország határainak változásai az államalapítás korától 1920-ig A Kárpát-medence történeti földrajza

Azonosító: 671
Süli-Zakar, István - Garrick,Nadine:

The Political Geographical Role of the Carpathian Euroregion in the Strengthening of Cross-Border Co-operation Geopolitics and globalization in a Postmodern World. Haifa and Beer Sheba, January 25-31, 1998. Conference Abstracts

Azonosító: 668
Süli-Zakar, István - Heliński, Piotr:

Euroregion Karpacki w Europie Regionów Pię? lat dialogu i współpracy Euroregion Karpacki 1993–1998

Azonosító: 670
Süli-Zakar, István - Heliński, Piotr:

The Carpathian Euroregion in the Europe of Regions Carpathian Euroregion 1993-1998 Five Years of Dialogue and Co-operation

Azonosító: 435
Süli-Zakar, István - Horga, Ioan:

Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space: From National to European Perspective

Azonosító: 651
Süli-Zakar, István - Juhász,Erika:

Partium - a határokkal szétszabdalt régió Régió és oktatás : a "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete

Azonosító: 654
Süli-Zakar, István - Kovács,Csaba - Pál,Viktor:

Partium - az újraegyesítésre váró régió A társadalmi földrajz világai

Azonosító: 673
Süli-Zakar, István - Kovács,Zoltán:

Regionalism and Cross-Border Co-operations in the Carpathian Basin Hungary towards the 21st century - the human geography of transition : International geographical congress, Seoul, Korea, 14-18 Aug. 2000

Azonosító: 511
Süli-Zakar, István - Măhăra, Gheorghe - Ambrus, L. Attila:

L’impact des caracteristiques climatiques de l’ete 2007sur l’etat de sante de la population de l’Euroregion Bihor–Hajdu-Bihar XXIéme Colloque de l’Association Internationale de Climatologie: Climats et risques climatiques, Actes du colloque de Montpellier

Azonosító: 632
Süli-Zakar, István - Matolcsi, Lajos:

Az euroregionalizmus üzenete Biharnak Bihari Diéta II.

Azonosító: 636
Süli-Zakar, István - Matolcsi, Lajos:

A bihari területek szerepe Hajdú-Bihar megye kialakulásában Bihari Diéta III.

Azonosító: 646
Süli-Zakar, István - Mészáros,Rezső - Schweitzer, Ferenc - Tóth, József:

Határok, határmentiség a Kárpát-medencében Jakucs László, a tudós, az ismeretterjesztő és a művész : tanulmányok Jakucs László professzor emlékére

Azonosító: 623
Süli-Zakar, István - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A határon átnyúló kapcsolatok erősítésének lehetőségei a Kárpátok eurorégió területén Határon innen - határon túl

Azonosító: 644
Süli-Zakar, István - Pál,Ágnes:

A határok és a határmentiség szerepe a területfejlesztésben Héthatáron : tanulmányok a határ menti települések földrajzából

Azonosító: 676
Süli-Zakar, István - Süli-Zakar, István:

Borders and border regions in East Central Europe Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries: Papers Presented at the International Workshop Debrecen (Hungary), 1-2 October 2001

Azonosító: 648
Süli-Zakar, István - Süli-Zakar, István:

A határok és a határmentiség átértékelődése Közép-Európában Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában : Nemzetközi tudományos konferencia (2002.09.30 - 10.01.)

Azonosító: 674
Süli-Zakar, István - Süli-Zakar, István - Czimre, Klára:

Euroregionalism in Central Eastern Europe. Case Study: Carpathian Euroregion Carpathian Euroregion : borders in the region - cross-border co-operation : European Study Center Programme of the University of Debrecen International Workshop, Debrecen (Hungary)-Oradea, Salonta (Romania) 16-17 December 1999

Azonosító: 652
Süli-Zakar, István - SzónokynéAncsin,Gabriella - Pál,Viktor - Karancsi,Zoltán:

A határmenti területek főbb területfejlesztési kérdései A határok kutatója : tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére

Azonosító: 635
Süli-Zakar, István - Szukk,Olivér - Tóth,József:

A mezőgazdaság helyzete a Kárpátok Eurorégióban Globalitás, regionalitás, lokalitás : tiszteletkötet Golobics Pál tanár úr 60. születésnapjára

Azonosító: 660
Süli-Zakar, István - Teperics, Károly:

Régióközpontok, egyetemi városok vonzáskörzete és versenyképessége (Különös tekintettel Debrecenre)

Azonosító: 661
Süli-Zakar, István - Teperics, Károly - Czimre, Klára:

A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre – Esettanulmány: Kárpátok Eurorégió Acta geographica ac geologica et meteorologica Debrecina

Azonosító: 653
Süli-Zakar, István - Tóth,Tamás - Bíróné Kircsi,Andrea:

Az INTERREG III.C. „FLAPP” határokon átívelő projekt szerepe a tiszai árvízvédelemben és környezetvédelemben Kedvező Széllel

Azonosító: 693
Süli-Zakar, István - Turnock, David:

Regional Development in the Carpathian Euroregion Regions

Azonosító: 179
Süli-Zakar,István:

The problems of cross-border cooperation in the Hungarian-Romanian border region Regionalism and the Europe of the future experiences : Challenges and possibilities : Abstracts of papers

Azonosító: 637
Süli-Zakar,István - Baranyi,Béla:

A határmentiség az euroatlanti folyamatok tükrében, különös tekintettel a Kárpátok Eurorégió működési területére A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 656
Süli-Zakar,István - Bujdosó,Zoltán - Matolcsi, Lajos:

Határok, határ menti együttműködések Európában– Biharban Bihari Diéta IV.

Azonosító: 319
Süli-Zakar,István - Corrigan, James - Béres,Csaba:

Institutional structures of cross-border cooperation in a Europe of frontiers Regionalism and the Europe of the future experiences : Challenges and possibilities

Azonosító: 638
Süli-Zakar,István - Ekéné Zamárdi, Ilona:

A Kárpátok Eurorégió és a kisebbségek 10 éves a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke

Azonosító: 620
Süli-Zakar,István - Kovács,Teréz:

Városi központok nélkül maradt falusi térségek társadalomföldrajzi viszonyai Északkelet-Magyarországon Válság és kiút

Azonosító: 658
Süli-Zakar,István - Ludvig,Zsuzsa:

A Kárpátok Eurorégió (Egy határokon átnyúló együttműködés eredményei) Területi statisztika

Azonosító: 659
Süli-Zakar,István - Majorné László,Brigitta:

Carpathian Euroregion – Kárpátok Eurorégió

Azonosító: 647
Süli-Zakar,István - Süli-Zakar, István:

A határ menti területek (külső perifériák) fejlesztésének kérdései A terület- és településfejlesztés alapjai

Azonosító: 82
Sykes,Olivier:

The Evolving Context for European Territorial Cooperation Town and Country Planning

Azonosító: 696
Szabó, Géza - Trócsányi, András - Koter, Marek - Heffner, Krystian:

Location and possibility (the development of tourism in the neighbourhood of a war crisis Borderlands and Transborder Regions - Geographical, Social and Political Problems

Azonosító: 694
Szabó, Gyula - Baranyi, Béla:

A határ menti együttműködést elősegítő és akadályozó tényezők empirikus vizsgálatok tükrében Közelítések : a határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén

Azonosító: 154
Szabó,András - Trócsányi,András - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Irány Darány? : esélyek és lehetőségek a határ mentén, Barcs térségében Határok és eurorégiók

Azonosító: 187
Szabó,Gyula - Kiss,Gabriella - Csoba,Judit - Czibere,Ibolya:

A határ menti kapcsolatok lakossági szemszögből a magyar-román határ mentén Idővonat : tanulmányok a társadalomtudományok köréből : köszöntőkönyv Béres Csaba és Mojzesné Székely Katalin tiszteletére

Azonosító: 98
Szabó,László:

A versenyképesség és környezettudatos müködés összhangja a Duna-Dráva Cement Kft-ben Ma&Holnap

Azonosító: 695
Szabó,Márton:

Régiós fejlesztések hozhatják a sikert : vásári interjú Arad megye alprefektusával Navigátor : szállítmányozók és fuvarozók lapja

Azonosító: 697
Szalainé,Homola Andrea:

A foglalkoztatás alakulása az Észak-magyarországi régióban Észak-magyarországi stratégiai füzetek

Azonosító: 699
Szarvák, Tibor - Baranyi, Béla:

A produktív szociálpolitika esélyei a határ menti perifériákon A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

Azonosító: 698
Szarvák, Tibor - Ekéné Zamárdi, Ilona:

A határmentiség által kialakított területi magatartásformák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 10 éves a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke

Azonosító: 700
Szarvák, Tibor - Süli-Zakar, István:

Települések a digitális "szakadék" szélén : a társadalompolitika lehetőségei az információs kor küszöbén a határmentén Társadalomföldrajz-területfejlesztés II.

Azonosító: 701
Szatmári,Magdolna - Süli-Zakar, István:

Határmentiség és népesedés "Tájak - régiók - települések..." : tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt

Azonosító: 174
Székely,András Bertalan:

Magyar-szlovén szellemi és kisebbségi kapcsolatok Társadalmi szemle

Azonosító: 175
Székely,András Bertalan:

Magyar-szlovén kapcsolatok a rendszerváltás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre Honismeret

Azonosító: 702
Székely,Andrea - Kotosz,Balázs:

A határmenti lakosság határképe az EU-csatlakozás előtt Statisztikai szemle : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata

Azonosító: 704
Szele,Ferenc:

Regionális fejlesztési törekvések a határmenti területeken Gazdálkodás

Azonosító: 705
Szenográdi,Péter:

Migráció Erdély és Békés megye között Studia Geographica

Azonosító: 706
Szilágyi,Ferenc:

Bihor megye felekezeti földrajza Studia geographica

Azonosító: 101
Szilvássy,Zoltán:

A huszonnegyedik vízlépcső : Vízlépcsők a Dráván Mérnök újság : a Magyar Mérnöki Kamara lapja

Azonosító: 219
Szlávity,Ágnes:

A Vajdaság munkaerő-piaci helyzete a nyilvántartási adatok és a magyar fiatalok meglátásai alapján Gazdaság és társadalom : társadalomtudományi folyóirat

Azonosító: 220
Szondi,Ildikó - Gyémánt,Richárd - Petres,Tibor:

A szerbiai Vajdaság az ezredfordulón, a népszámlálási adatok tükrében Területi statisztika

Azonosító: 708
Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia

Azonosító: 709
Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Határok és eurorégiók

Azonosító: 713
Szónokyné Ancsin, Gabriella - Becsei, József:

A határokon átnyúló gazdasági térkapcsolatok vizsgálata a Dél-. Alföld határmenti településeinek példáján Társadalomföldrajzi vizsgálatok két évezred találkozásánál

Azonosító: 711
Szónokyné Ancsin, Gabriella - Mészáros, Rezső - Tóth, József:

A dél-alföldi határmenti zóna népességének alakulása 1988-1992 között Földrajzi kaleidoszkóp : tanulmányok Krajkó Gyula professzor 70. születésnapjára

Azonosító: 712
Szónokyné Ancsin, Gabriella - Pap, Norbert - Tóth, József:

A dél-alföldi magyar-román határmenti települések demográfiai vizsgálata Változó világ, átalakuló politikai földrajz : első magyar politikai földrajzi konferencia

Azonosító: 714
Szónokyné Ancsin, Gabriella - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A határmenti térségek lehatárolásának elméleti kérdései Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia

Azonosító: 710
Szónokyné Ancsin, Gabriella - Timár, Judit:

A Dél-Alföldi határmente lehatárolása és népességprognózisa "Az alföldi út" kérdőjelei

Azonosító: 707
Szónokyné Ancsin,Gabriella:

Határok és régiók : Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia : Szeged, 1999. november 29-30.

Azonosító: 715
SzónokynéAncsin,Gabriella - Pál,Viktor - Karancsi,Zoltán:

A határok kutatója : tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére

Azonosító: 899
Szörényiné Kukorelli, Irén - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

A rurális tér átalakulása : szuburbanizáció, rekreáció Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Azonosító: 176
Szűcs R., Gábor:

Az első magyar-szlovén közös kormányülés, mint a nemzetközi tárgyalások megszervezésének és lebonyolításának gyakorlati példája = The first joint government session between Slovenia and Hungary as a practical example of how to organise and EU working papers

Azonosító: 716
T. Mérey, Klára - Erdősi, Ferenc - Tóth, József:

Néhány gondolat a határmentiség kérdéséhez a történettudomány részéröl A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái : az 1986. november 4-5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga

Azonosító: 718
Tagai, Gergely - Pénzes, János - Molnár, Ernő:

Methods of the analysis of integration effect on border areas – the case of Hungary Eurolimes

Azonosító: 719
Teperics, Károly:

Határontúli magyarok Északkelet-Magyarország felsőoktatási intézményeiben Geográfus Doktoranduszok IV.Konferenciája

Azonosító: 721
Teperics, Károly:

A Debreceni Egyetem regionális szerepe

Azonosító: 727
Teperics, Károly - Czimre, Klára:

Factors Behind the Increase in the Number of the Students at the University of Debrecen Borders and Cross-Border Co-opertions in the Central European Transfformations Countries

Azonosító: 730
Teperics, Károly - Delanty, Gerard - Pantea, Dana - Teperics, Károly:

Educational co-operations along the Hungarian-Romanian-Ukrainian border Europe from exclusive borders to inclusive frontiers

Azonosító: 724
Teperics, Károly - Juhász, Erika:

A Partium régió felsőoktatásának demográfiai háttere Régió és oktatás : A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete

Azonosító: 722
Teperics, Károly - Süli-Zakar, István:

Határmenti együttműködések Északkelet-Magyarország középfokú oktatásában Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában : Nemzetközi tudományos konferencia (2002.09.30 - 10.01.)

Azonosító: 728
Teperics, Károly - Süli-Zakar, István:

The effect of Schengen on the mother-tongue studies of the Hungarians living abroad Cross-border co-operations - Schengen challenges

Azonosító: 725
Teperics, Károly - Süli-Zakar, István:

A Debreceni Református Kollégium történelmi vonzáskörzete A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európa keleti perifériáján

Azonosító: 726
Teperics, Károly - Süli-Zakar, István - Czimre, Klára:

The Development of Human Resources in the Carpathian Euroregion Carpathian Euroregion : borders in the region, cross-border co-operation : European Study Centre Programme of the University of Debrecen : international workshop : Debrecen, Hungary, Oradea, Salonta, Romania, 16-17 December 1999

Azonosító: 729
Teperics, Károly - Süli-Zakar, István - Horga, Ioan:

Roots of the joint human resource development in Debrecen and Oradea Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space: From National to European Perspective

Azonosító: 720
Teperics, Károly - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Magyarország felsőoktatási intézményeinek részvétele a Kárpátok Eurorégió határmenti együttműködésében Határok és régiók : nemzetközi földrajzi konferencia : Szeged 1999. november 29-30.

Azonosító: 723
Teperics,Károly - Czimre, Klára:

Debrecen oktatási vonzáskörzete Kisközségtől az eurórégióig : prof. dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye

Azonosító: 731
Timár, Judit - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Hátrányból előnnyé alakítható adottságok? Határon innen - határon túl

Azonosító: 733
Timár, Judit - Rainnie,Al - Smith,Adrian - Swain,Adam:

Restructuring labour markets on the frontier of the European Union: Gendered uneven development in Hungary Work, employment and transition: restructuring livelihoods in post-communism

Azonosító: 703
Timár, Judit - Szörényiné Kukorelli, Irén - Henshall Momsen, Janet:

Gender at the Border: Entrepreneurship in Rural Post-Socialist Hungary Border Regions Series

Azonosító: 732
Timár, Judit - Timár, Judit:

Határtalan határok: a határok mint társadalmi konstrukciók Határkonstrukciók magyar-szerb vizsgálatok tükrében

Azonosító: 735
Timothy, Dallen J.:

Political boundaries and tourism: borders as tourist attractions Tourism Management

Azonosító: 734
Timothy,Dallen J.:

International boundaries: New frontiers for tourism research Progress in Tourism and Hospitality Research

Azonosító: 736
Tiner, Tibor:

Határátlépő nemzetközi személyforgalmunk néhány földrajzi jellemzője Földrajzi értesítő

Azonosító: 37
Tiner, Tibor - Sikos T, Tamás - Tiner, Tibor:

Egy város – két ország. Komárom – Komárno

Azonosító: 38
Tiner, Tibor - Sikos T, Tamás - Tiner, Tibor:

Egy város – két ország. Komárom – Komárno

Azonosító: 39
Tiner, Tibor - Sikos T, Tamás - Tiner, Tibor:

Egy város – két ország. Komárom – Komárno

Azonosító: 40
Tiner, Tibor - Sikos T, Tamás - Tiner, Tibor:

Egy város – két ország. Komárom – Komárno

Azonosító: 737
Tódor, Albert - Baukó,Tamás - Markó,István:

A határmenti-kistérségi kapcsolatok lehetőségei a romániai Biharból nézve Az újrapolgárosodó Alföld

Azonosító: 738
Tolnai, Viola - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A határ menti kistérségek aprófalvainak helyzete az 1990-es években Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia

Azonosító: 921
Topaloglou, Lefteris:

Cooperation, Strategy and Perspectives at the Northern Greek Borders: Perceptions, Practices and Policies The Romanian Journal of European Studies

Azonosító: 919
Topaloglou,Lefteris - Kallioras,Dimitris - Manetos,Panos - Petrakos,George:

A Border Regions Typology in the Enlarged European Union Journal of Borderlands Studies

Azonosító: 739
Tóth, Antal:

Criminal geography studies in the Hungarian border region Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina

Azonosító: 740
Tóth, Antal - Süli-Zakar, István:

A jogellenes cselekmények vizsgálata az Orosházi Határőr Igazgatóság Hajdú-Bihar megyei illetékességi területén Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások : nemzetközi tudományos konferencia (2003. november 10-11.)

Azonosító: 745
Tóth, József - Csatári, Bálint - Pál, Ágnes:

Az Alföld határmenti területeinek vizsgálata Héthatáron : tanulmányok a határ menti települések földrajzából

Azonosító: 747
Tóth, József - Duró,Annamária - Miros,Krzystof:

Border Regions and Ethnic Minorities in Hungary Some new aspects of regional planning in Poland and Hungary : Proceedings of the 8th Polish-Hungarian Seminar Zielona Góra, Poland 7-11 September 1992.

Azonosító: 748
Tóth, József - Golobics, Pál:

Spatial and environmental problems of border regions in East-central Europe. Paper for international conference on environment, planning and land use

Azonosító: 749
Tóth, József - Golobics, Pál - Kivell,Philip - Roberts, Peter - Walker,Gordon P.:

Spatial and environmental problems of border regions in East-central Europe, with special reference to the CarpathianBasin Environment, planning, and land use

Azonosító: 743
Tóth, József - Kupa,László - Gyurok,János:

Régiók és államhatárok a Kárpát-medencében Határmenti régiók és kisebbségek a 19-20. században : konferencia-kötet

Azonosító: 741
Tóth, József - Pál, Ágnes:

Országok, államok, határok Európában Héthatáron : tanulmányok a határ menti települések földrajzából

Azonosító: 742
Tóth, József - Reményi, Péter:

Az országok, államok és határaik problematikája Európában Az integrálódó Európa politikai földrajza : III. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia : Pécs, 2002. november 7-8.

Azonosító: 744
Tóth, József - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Térszerkezet - országhatár - államhatár Határok és eurorégiók

Azonosító: 750
Tóth, József - Vuics, Tibor - Aubert, Antal - Erdősi, Ferenc - Tóth, József:

Die Möglichkeiten und Probleme der Agrarkooperation in der Alpen–Adria und Karpaten–Euroregion Regional problems in East-Central Europe after the political changes : Proceedings to the international conference in Pécs (14-17 October 1992) : "Regions in transitions - the socio-economic impact of contemporary changes"

Azonosító: 746
Tóth, Krisztina - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

A határmenti fekvés hatása az ingatlanpiacra Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia

Azonosító: 879
Tóth, Péter - Mezei, István - Hardi, Tamás - Tóth, Károly:

A települési és területi önkormányzatok kapcsolatai a magyar-szlovák határ mentén Határaink mentén : a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

Azonosító: 155
Tóth,Antal - Ilič, Milan:

Criminal geographical study of the state borders of Hungary - case study: Hungarian-Croatian and Hungarian-Austrian border regions Problemi regionalnog razvoja Hrvatske i susjednih zemalja : zbornik radova

Azonosító: 382
Tóth,József - Golobics,Pál - Ligetvári,Ferencné:

A gazdasági együttmüködés lehetöségei, korlátai a Kárpátok-Tisza régióban Regionális politikák és fejlesztési stratégiák az Alpok-Adria térségében : XXXIV. Georgikon Napok Keszthely, 1992. szeptember 23-24.

Azonosító: 752
Tömöri, Mihály - Süli-Zakar, István - Horga, Ioan:

The Role of Shopping Tourism in Debrecen Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space: From National to European Perspective

Azonosító: 751
Tömöri,Mihály - Süli-Zakar, István:

A bevásárlóturizmus vizsgálata debreceni üzletközpontokban A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján

Azonosító: 221
Tripkovic, Milan:

Regionalizálódás Szerbiában, különös tekintettel a Vajdaság helyzetére Tér és társadalom

Azonosító: 753
Turnock, David:

Cross-border co-operation as a factor in the development of transport in Eastern Europe Trent Geographical Papers

Azonosító: 177
Újvári,Sándor:

A határ menti együttműködés mint Zala megye elmaradott térségei fejlesztésének egyik lehetősége Településfejlesztés

Azonosító: 222
Vágás,István:

Putarich Dr. Ivánszky Veronika: A Vajdaság területén fekvő holtmedrek revitalizációs programja Hidrológiai közlöny

Azonosító: 83
Van den Brande,Luc:

First Meeting of the Committee of the Regions' EGTC Expert Group

Azonosító: 223
Varga,Csilla:

Közgazdasági szemle

Azonosító: 156
Varga,Gábor - Horváth, István - Kiss, Jenő:

A baranyai államhatár a XX. században : a Pécsi Tudományegyetemen 2008. február 15-én tartott nemzetközi konferencia előadásai

Azonosító: 426
Veggeland, Noralv:

Regional Contact

Azonosító: 754
Volter, Edina - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Határok és eurorégiók

Azonosító: 178
Volter,Edina:

Területi statisztika

Azonosító: 158
Vuics,Tibor - Pál, Ágnes - Szónokyné Ancsin, Gabriella:

Határon innen - határon túl

Azonosító: 755
Wastl-Walter,Doris - Meinhof,Ulrike H.:

Revue Géographique de l'Est

Azonosító: 756
Wilhelm, Zoltán - Koter, Marek - Heffner, Krystian:

Borderlands and Transborder Regions - Geographical, Social and Political Problems

Azonosító: 819
Wille, Christian - Gilles,Peter - Hesse,Markus - Pauly,Michel - Schulz,Christian:

Études luxembourgeoises / Luxemburg-Studien

Azonosító: 758
Zala, György - Erdősi, Ferenc - Tóth, József:

A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái : az 1986. november 4-5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga

Azonosító: 759
Zámbó,Géza:

Comitatus

Azonosító: 97
Zentai,Tímea:

Környezetvédelem

Azonosító: 84
Zonneveld, Wil:

European Planning Studies

Azonosító: 900
Zubriczký, Gabriel - Hardi,Tamás - Lados,Mihály - Tóth,Károly:

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén

 

 Links

Central European Service for Cross-Border Initiatives
http://cesci-net.eu/

 

Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN)
http://www.transfrontier.eu/

 

Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
http://www.espaces-transfrontaliers.org/

 Eseménynaptár

2021. január
H1K1Sz1Cs1P1Szo1V1
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Friss hírek

// 2015.01.07.Crossing the borders: best practices of cross-border cooperation within the Danube Region
Closing Conference of the project, Budapest, February 26, 2015

// 2014.09.05.Professional internship for university students